XOPQBNMKK

Ga naar >> Anschke Bockes Bruynsma in de kwartierstaat

Kind: Hetske Anskes Bruynsma

Echtgenote: Thoenis Reins - - - -

Gegevens
Anschke Bockes
Anschke Bockes
Bruynsma
Man
Kinderen: 1.Hetske , *Ypecolsga, xEelcke Tiepkes, zie kwartierstaat, klik op K 2.Jantsen , *Ypecolsga, x gerecht Wonseradeel 6-2-1608 Tjerk Ockes, *Tjerkwerd, zoon van Ocke Johansz en Dirckien Eeckdr. Wabbez 3.Bocke , *Ypecolsga +Ypecolsga ?1622 4.Ulck , *Ypecolsga, x Ocke Hoytes, boer te Idzega (1618) en Heeg (1622), zoon van Hoyte Ockes en Trijntje Harmens 5.Jouck , *Ypecolsga, x gerecht Wonseradeel 19-10-1608 Heere Jaens, *Idzegahuizen, zoon van Jaen Heeres Anschke hertrouwde voor 1619 met Liewk Bontes, waarschijnlijk de dochter van Bonte Jelles. Uit deze tweede relatie zijn geen kinderen bekend. Op 17-12-1600 zijn Anschke Bockes en Hans Hansen gedaagden in een proces voor het gerecht van Gaasterland. Het gaat over 26 pm grasland die zij een jaar eerder van Sybolt Syuerts in gebruik hadden gekregen.
boer
Geboorte
ongeveer
01/01/1552
Ypecolsga
Huwelijk
ongeveer
01/01/1575
Overlijden
na
01/01/1625
© erichornstra.nl
Login