XOPQBNMKK [ < Naar generatie 6 < ] [Home] [ > Naar generatie 8 > ]

Generatie 7

64. Hans Fimmes Hornstra ( Vader - Moeder - Kind )
Geboorteplaats: Heutebuuren
Gedoopt te: Balk
Doopdatum 29/10/1766
Huwelijksdatum: 20/12/1804
Gehuwd te: Balk
Datum van overlijden: 19/11/1808
Overleden te: Wyckel

Beschrijving:

Fimme en Marijke kregen 1 kind.


Beroep:

boer


Gehuwd met:


65. Marijke Doekes Bruynsma ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 14/12/1764
Geboorteplaats: Harich
Huwelijksdatum: 20/12/1804
Gehuwd te: Balk
Datum van overlijden: 11/03/1821
Overleden te: Wyckel

Beschrijving:

Er is enige onduidelijkheid over Marijkes doopdatum: het zou ook 3-9-1763 kunnen zijn (J.Nota). Ten tijde van het huwelijk (getuigen: Auke Jottjes, Hendrik Knuysen en Hendrik Os) woonde Marijke te Indijk (bij Heeg). Zij trouwde eerder te Wijckel (NH) en Balk (RK) op 17-4-1785 met Thomas Willems Asma. Er zijn 9 kinderen uit haar eerste huwelijk, allen geboren te Wijckel en gedoopt te Balk: Jantje (1785), Antje (1787), Willem (1788), Hiltje (1790), Sebastia (1794), Jantje (1796), Geertje (1798), Maria (1799) en Sybren (1802).


Beroep:

boerin
66. Lieuwe Gerrits van der Hoff ( Vader - Moeder - Kind )
Geboorteplaats: Wyckel
Gedoopt te: Balk
Doopdatum 01/12/1766
Huwelijksdatum: 12/05/1801
Gehuwd te: Bakhuizen
Datum van overlijden: 15/02/1826
Overleden te: Mirns en Bakhuizen

Beschrijving:

Lieuwe en Gooitske woonden te Bakhuizen, Hindeloopen en Mirns. Kinderen:

1.Gerrit , ~Bakhuizen 2-5-1802

2.Gerrit , ~Bakhuizen 8-10-1803 +Gaasterland 19-7-1849

3.Antje , ~Hindeloopen 12-10-1806 +Bakhuizen 10-3-1852, zie kwartierstaat, klik op kind

4.Anne , ~Bakhuizen 22-11-1809 +Gaasterland 31-12-1878 xGaasterland 20-5-1838 Dieuwke Peters Rekers (*Balk 13-8-1814 +Gaasterland 3-3-1889, dochter van Pieter Hendrik Reekers en Antje Tjeerds van der Werf), 8 kinderen

5.Aat , *Balk 8-2-1812 +Gaasterland 8-11-1891

6.Fetje , *Balk 11-2-1814 +Hemelumer Oldeferd 25-7-1889 xGaasterland 13-5-1846 Lieuwe Lieuwes Andela (*Nijland 27-2-1815 +Gaasterland 24-5-1885, timmerman, zoon van Lieuwe Gerbens Andela en Attie Lieuwes)

7.Johannes , turfhandelaar, schipper, *Mirns en Bakhuizen 29-3-1816 +Mirns en Bakhuizen 3-3-1888 xMirns en Bakhuizen 12-12-1849 Trijntje Broers van Dijk (*Mirns en Bakhuizen 29-10-1826 +Mirns en Bakhuizen 31-5-1910, dochter van Broer Jans van Dijk en Jantje Lefferts Leffertstra), 9 kinderen

8.Grietjen , *Gaasterland 5-11-1819 +Gaasterland 19-7-1850

9.Wiebe , *Mirns en Bakhuizen 14-2-1822 +Gaasterland 3-5-1890 xGaasterland 27-10-1866 Catharina Johannes Hulscher (*Gaasterland 31-3-1842 +Workum 23-2-1920, dochter van Johannes Andries Hulscher en Catharina Sikkes Bruining)

10.Rink , *Mirns en Bakhuizen 5-1-1825 +Mirns en Bakhuizen 16-6-1834


Beroep:

winkelier/arbeider/veerschipper op Sneek


Gehuwd met:


67. Goaitske (Gooitske) Annes Jongstra ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 26/09/1780
Geboorteplaats: Bakhuizen
Huwelijksdatum: 12/05/1801
Gehuwd te: Bakhuizen
Datum van overlijden: 10/03/1852
Overleden te: Mirns en Bakhuizen

Beroep:

winkelier
68. Tjalling Rimmer(s) (Riemers) Kloosterman ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 07/11/1777
Geboorteplaats: Heeg
Gedoopt te: Heeg
Doopdatum 29/11/1777
Huwelijksdatum: 09/02/1807
Gehuwd te: Bakhuizen
Datum van overlijden: 25/11/1827
Overleden te: Bakhuizen

Beschrijving:

 

Bovenstaand een rechtszaak met Tjalling als beklaagde. De datum waarop de kwestie voorkwam is 8 oktober 1796. Tjalling was toen pas 18 jaar oud. Een latinist wist mij te vertellen dat het woord Contumax links op de akte inhield dat de gedaagde niet ter zitting was verschenen. Het vonnis over de kwestie was in het RA te Leeuwarden niet te vinden.
Transcriptie:
Joh.Stroband Fiscaal des Districts van Gaasterland Rat(ione) officii klager Contra Tjalling Rimmers gesterkt met zijn vader Rimmer Epkes, Ged(aagd)e en Beklaagde om Eisch te aanhoren tot Boete en betaling van zodanige misdaad, als waaraan hij beklaagde zig op de 8ste deezer door opzettelijk op de Dijk bij de (?a?)dijk eenen Jan Stiddes genaamd van tant(?) op Eene zeer korte afstand met Een Exercitiegeweer, zodanig in 't aangezigt te schieten, dat hij Jan Stiddes hierdoor zeer swaarlijk in voornoemde zijn aangezigt is beschadigd, alles ten dage dienende nader te deduceeren cum expensis.

Kinderen:

1.Rimmer , boerenknecht *Mirns en Bakhuizen 12-10-1807 xGaasterland 29-4-1840 Janna Berends Zandstra (*Oudega, boeremeid, dochter van Beerend Lubberts Zandstra en Geertje Tijmens van den Wende), 3 kinderen

2.Fonger , *Mirns en Bakhuizen 19-8-1810, zie kwartierstaat, klik op kind

3.Sipke , boerenknecht *Mirns en Bakhuizen 24-5-1815 +Hemelum 11-8-1837, bleef ongehuwd

4.Pieter , arbeider *Mirns en Bakhuizen 21-1-1818 +Hemelum 24-1-1858 xHemelumer Oldeferd 17-4-1842 Joanna Jans de Bok (*Lemmer 13-4-1813 +Hemelum 19-1-1847, dochter van Jan Jans Bok en Geeske Folkerts Verbeek), 3 kinderen

5.Sipkje , *Mirns en Bakhuizen 19-1-1821 +Hemelumer Oldeferd 29-1-1896, xHemelumer Oldeferd 14-5-1841 Herre Gerrits Huisma, 2 kinderen.


Beroep:

werkman


Gehuwd met:


69. Jantje Fongers de Jong ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1784
Geboorteplaats: Molkwerum
Huwelijksdatum: 09/02/1807
Gehuwd te: Bakhuizen
Datum van overlijden: 14/06/1854
Overleden te: Hemelum

Beschrijving:

Er is een tweede huwelijk van Jantje met Ygle Lieuwes de Vries, vleeshouwer te Warns.


Beroep:

werkvrouw te Bakhuizen en Hemelum
70. Aant Lykles Schaper ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 23/12/1775
Geboorteplaats: Heutebuuren
Huwelijksdatum: 12/06/1808
Gehuwd te: Balk
Datum van overlijden: 13/05/1827
Overleden te: Molkwerum

Beschrijving:

Kinderen:

1.Antie , *Huiteburen ~Bakhuizen 23-3-1809 +Gaasterland 27-10-1821

2.Hetske , *Oudemirdum ~Bakhuizen 26-3-1810, boerendienstmeid, xHemelumer Oldeferd 11-7-1834 Berend Meines van der Sluis (*Gaasterland 21-2-1795, zoon van Meine Cornelis van der Sluis) 9 kinderen

3.Lyckle , *Oudemirdum ~Bakhuizen 16-7-1811 +Gorinchem 15-2-1831 (als militair)

4.Cornelia , *Oudemirdum 20-5-1813, zie kwartierstaat, klik op kind

5.Jantie , *Balk 21-7-1815 +Gaasterland 19-3-1894

6.Auke , *Oudemirdum 12-1-1818 xHemelumer Oldeferd Hiltje Pieters de Boer (*Molkwerum 21-8-1814, dochter van Pieter Durks de Boer en Reijnschje Tjeerds Buwalda, Hiltje trouwde eerder met Johannes Franses Haarsma)


Beroep:

boer in Oudemirdum


Gehuwd met:


71. Attje Aukes Terpstra ( Vader - Moeder - Kind )
Geboorteplaats: Balk
Gedoopt te: Balk
Doopdatum 07/09/1781
Huwelijksdatum: 12/06/1808
Gehuwd te: Balk
Datum van overlijden: 25/09/1821
Overleden te: Oudemirdum

Beroep:

boerin
72. Arnoldus Stevens ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Den Haag
Doopdatum 19/07/1767
Huwelijksdatum: 08/05/1796
Gehuwd te: Scheveningen
Ondertrouw: 24/04/1796
Begraven: 28/04/1809
Begraven te: Dordrecht

Extra info: Begraven te Dordrecht 28-4-1809 (vanuit het gasthuis)

Gehuwd met:


73. Alida Pronk ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Scheveningen
Doopdatum 26/02/1758
Huwelijksdatum: 08/05/1796
Gehuwd te: Scheveningen
Ondertrouw: 24/04/1796
Datum van overlijden: 26/04/1838
Overleden te: Gorinchem

17:00 uur in het huis achter de kerk, wijk C, nr 384, binnen Gorinchem


Beschrijving:

Alida huwde eerder in Scheveningen (25-3-1781) met weduwnaar Cornelis Jonker (zoon van Cornelis Jonker en Immetje de Niet), bij wie ze tenmiste de kinderen Cornelis (*1783) en Aafje (*1785, vermoedelijk jong gestorven) kreeg. In het weeskamerarchief vinden we: 'Cornelis Jonker gewoond hebbende op Schevening en in het jaar 1789 op Macassar in Oost Indien overleeden heeft nagelaaten een kint genaamt Cornelis Jonker thans oud Elff jaaren in 't huwelijk verwekt bij Alida Pronk en voorts....Pieter Cornelisz frank zijnde een halve broeder van Cornelis Jonker.' Genoemde Pieter Cornelis Franke is een kind uit een eerder huwelijk van Immetje de Niet met Kornelis Pieterse (zoon van Pieter Franke) - bron: P.A.M. van Driel). Bij de volkstelling van 1830 woonde de 71-jarige weduwe Alida samen met de 80-jarige ongehuwde Geertruij van Maaren (C403 Groote Markt, Gorinchem).


Beroep:

dienstbode (in 1830)
74. Zeger van Herwijnen ( Vader - Moeder - Kind )
Geboorteplaats: Almkerk
Gedoopt te: Almkerk
Doopdatum 13/12/1772
Huwelijksdatum: 05/05/1798
Gehuwd te: Almkerk
Datum van overlijden: 07/03/1855
Overleden te: Gorinchem

Beschrijving:

Kinderen:

1.Jan , ~De Werken 4-2-1799 xAlmkerk 3-7-1823 met Huibertje van Honk (*Almkerk, dochter van Willem van Honk en Teuntje van Dijk)

2.Bastiaantje , *Almkerk 5-7-1800 ~13-7-1800 xDe Werken/Sleeuwijk 27-10-1821 met Gerrit van der Wiel

3.Cornelis , *Almkerk 22-1-1802 ~Uitwijk 24-1-1802 xDe Werken 5-7-1826 met Maria Ottevanger (kind: Antonie)

4.Trijntje , *De Werken 17-11-1803 ~27-11-1803

5.Leintje , *De Werken 14-5-1806

6.Jenneken , *De Werken 7-6-1808, zie kwartierstaat, klik op kind

7.Aaltje , *De Werken 19-4-1811 xDe Werken 17-1-1838 met Antonie van Vuuren

8.Jacomina , *De Werken 19-11-1812

9.Zeger , *De Werken 9-2-1815 ~26-3-1815 +De Werken 28-2-1816

 

Zeger van Herwijnen hertrouwde 12-2-1825 in Almkerk met Aagje Pieterse Schouten (~Almkerk-Emmikhoven 8-10-1789, +De Werken 16-10-1849, dochter van Pieter Schouten en Teuntje Koppen)


Beroep:

landbouwer


Gehuwd met:


75. Aaltje de Potter ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 01/08/1772
Geboorteplaats: De Werken in de buurt van Sleeuwijk
Gedoopt te: De Werken
Doopdatum 09/08/1772
Huwelijksdatum: 05/05/1798
Gehuwd te: Almkerk
Datum van overlijden: 06/04/1819
Overleden te: De Werken

De Werkenin de buurt van Sleeuwijk
76. Willem Everts ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1740
Geboorteplaats: Embden in de buurt van Oost-Friesland
Huwelijksdatum: 28/12/1788
Gehuwd te: Neerbosch
Ondertrouw: 06/12/1788
Datum van overlijden: 21/02/1821
Overleden te: Hatert

Beschrijving:

Kinderen:

1.Elisabeth , *9-11-1789 ~15-11-1789

2.Henricus , *28-3-1792 ~1-4-1792

3.Engelijna Gerritje , *Hatert 19-12-1797 ~Hees 24-12-1797

4.Fredrikus , *Hatert 20-2-1801 ~Hees 22-2-1801, zie kwartierstaat, klik op kind

5.Anna , *Hatert 25-11-1803 ~Hees 27-11-1803

6.Abel , *Hatert 26-9-1806 ~Neerbosch 28-9-1806

Misschien is er ook een kind Everdina (*6-2-1795) (boek 1171 blz. 125 (Nijmegen Stevenkerk). Dit moet nog uitgezocht.

 

Willem Everts was eerder getrouwd met Anna Haverman, vervolgens met Johanna van Trier (xNeerbosch 4-4-1773)


Gehuwd met:


77. Wilhelmina (Willemijna) Vervelden ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 02/11/1766
Geboorteplaats: Aalten
Huwelijksdatum: 28/12/1788
Gehuwd te: Neerbosch
Ondertrouw: 06/12/1788
Datum van overlijden: 15/04/1846
Overleden te: Nijmegen

Beschrijving:

Willemina woonde in Hees en later in Hatert. Ze overleed in de Koningsstraat A312 te Nijmegen. Haar zoon Hendrikus deed hiervan aangifte.
78. Jan de Jong ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 13/05/1770
Geboorteplaats: Hardinxveld
Huwelijksdatum: 09/05/1802
Gehuwd te: Hardinxveld
Ondertrouw: 02/04/1802
Datum van overlijden: 01/01/1828

Beschrijving:

Kinderen:

1.Huibert , *Hardinxveld 22-4-1803 ~Hardinxveld 1-5-1803

2.Petronella , *Hardinxveld 23-11-1804 ~Hardinxveld 2-12-1804

3.Teuna , *Hardinxveld 4-1-1807 ~Hardinxveld 11-1-1807, zie kwartierstaat, klik op kind

4.Pieter , *Hardinxveld 31-12-1807 ~Hardinxveld 10-1-1808

5.Sander , *Hardinxveld 11-6-1809 ~Hardinxveld 18-6-1809

6.Grietje , *Hardinxveld 30-3-1811 ~Hardinxveld 31-3-1811

7.Sander , *Hardinxveld 18-12-1812


Beroep:

bouwknecht, nachtwaker


Gehuwd met:


79. Pietertje Sluijmer ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 20/02/1780
Geboorteplaats: Hardinxveld
Huwelijksdatum: 09/05/1802
Gehuwd te: Hardinxveld
Ondertrouw: 02/04/1802
Datum van overlijden: 01/01/1828


80. Joannes Versantvoort ( Vader - Moeder - Kind - Zijblad)

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 22/07/1798
Huwelijksdatum: 18/10/1822
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Datum van overlijden: 08/09/1864
Overleden te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:

Kinderen:

1.Johanna Maria , *Sint-Oedenrode 14-4-1823 +6-1-1864 xSint-Oedenrode 16-4-1853 Joannes van de Vranden (timmerman, *Son en Breugel ong.1824). Ten tijde van haar huwelijk was Emerentiana al zwanger. Uit het bevolkingsonderzoek van 1830 en een testament van Jan van der Heijden (1848) mag worden afgeleid dat Johanna Maria is afgestaan aan de ouders van Emerentiana. Joannes van de Vranden en Joanna Maria Versantvoort kregen een dochter Emerentiana (*Sint-Oedenrode 17-1-1855) en verhuisden enkele maanden later naar Son en Breugel.

2.Johanna Maria , *Sint-Oedenrode 13-6-1824 +Sint-Oedenrode 17-9-1824

3.Jan , klompenmaker, *Sint-Oedenrode 2-8-1825 +Veghel 3-4-1877, x20-2-1852 Geertruida Rooyakkers (*Lieshout 25-8-1823 +10-1-1890)

4.Lambertus , *Sint-Oedenrode 22-10-1826, zie kwartierstaat, klik op kind

5.Johanna , *Sint-Oedenrode 30-1-1828 +Sint-Oedenrode 15-5-1830

6.Johanna Maria , dienstmaagd, *Sint-Oedenrode 3-3-1829 +Sint-Oedenrode 7-6-1859 (verhuisde van Sint-Oedenrode naar Best en bleef ongehuwd)

7.Johannes *Sint-Oedenrode 24-2-1831 +Sint-Oedenrode 20-8-1831

8.Johanna , *Sint-Oedenrode 19-4-1833

9.Magdalena (Helena) , werkbode, *Sint-Oedenrode 7-5-1834 x12-1-1880 Cornelis van Erp (klompenmaker, weduwnaar van Catharina Grootenbreugel). Kind: Theodora

10.Mathijs , *Sint-Oedenrode 16-10-1835 +Sint-Oedenrode 7-11-1835 x2)Sint-Oedenrode 7-1-1836 met Anna Maria Rovers (spinster, +13-2-1876).

11.Emerentiana , dienstmeid, *Sint-Oedenrode 15-4-1837 xSint-Oedenrode 12-5-1865 Johannes van der Heijden (bouwmansknecht)

12.Petrus , *Sint-Oedenrode 22-2-1840 +Sint-Oedenrode 6-3-1840


Beroep:

dienstbode, landbouwer


Gehuwd met:


81. Emerentiana van der Heijden ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 05/09/1798
Huwelijksdatum: 18/10/1822
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Datum van overlijden: 11/12/1835
Overleden te: Sint-Oedenrode


82. Jan Aart van Dinter ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 20/10/1785
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 10/03/1810
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 17/02/1810
Datum van overlijden: 13/06/1862
Overleden te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:

Kinderen (voorzover bekend):

1.Joanna , *Sint-Oedenrode 23-11-1810 xSint-Oedenrode 22-5-1840 met Joannes Brox (*St-Oedenrode 17-9-1805, zoon van Joannes Brox en Maria Koolen

2.Willem , *Sint-Oedenrode 8-10-1812 +Sint-Oedenrode 30-5-1881 xSint-Oedenrode 12-8-1836 met Anna van Aarle (*St-Oedenrode 1-3-1813, dr. v. Seger Peter van Aarle en Maria Reijnders)

3.Wilhelmina , *Sint-Oedenrode 29-5-1818 (=kind 45, klik op kind bij 90)

4.Gordina , *Sint-Oedenrode 1-11-1820 (=kind 41, klik op kind bij 82)

5.Hendrina , ong.1824, +Sint-Oedenrode 9-11-1887


Beroep:

dagloner


Gehuwd met:


83. Anna Maria Verhagen ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 01/02/1786
Geboorteplaats: Nuenen
Huwelijksdatum: 10/03/1810
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 17/02/1810
Datum van overlijden: 17/03/1839
Overleden te: Sint-Oedenrode

Beroep:

spinster
84. Arnoldus van Bavel ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 23/08/1782
Geboorteplaats: Breda
Huwelijksdatum: 30/06/1816
Gehuwd te: Breda
Datum van overlijden: 06/01/1848
Overleden te: Tilburg

Beschrijving:

Kinderen:

1.Joanna Maria Adriana , naaister *Breda 26-9-1816 +Tilburg 16-1-1900 x1)Tilburg 8-3-1859 met Peter Johannes Smulders (timmerman, *Luijkgestel 13-8-1814, zoon van Hendrik Smulders en Anna Maria van de Ven) x2)Tilburg 26-4-1877 Adriaan Driessen (timmerman, *Moergestel 15-3-1828)

2.Petronella Catharina , naaister *Breda 26-4-1822 xTilburg 4-9-1845 Laurens Verhoof (spinner, *Tilburg 8-7-1823, zoon van Antonius Verhoof en Gerardina Mutsaers), 7 kinderen

3.Josina Petronella , *Breda 14-8-1824 +Tilburg 17-12-1892 xTilburg 19-6-1856 Jacobus Horsten (zoon van Wilhelmus Horsten en Wilhelma van den Berg), 7 kinderen

4.Jacoba Adriana , breister *Breda 30-11-1825 xTilburg 26-7-1849 Hendrikus Leep (schoenmaker, *Tilburg 15-2-1823, zoon van Johannes Leep en Martina Herps)

5.Johannes , *Breda 2-2-1829, zie kwartierstaat, klik op kind.

Het ruime gat dat er zit tussen de geboortejaren van kind 1 en 2 impliceert dat er waarschijlijk meer (jong gestorven of ongehuwd gebleven) kinderen moeten zijn. Bovenstaande kinderen zijn nl. uitsluitend gevonden n.a.v. huwelijksaktes (ISIS bevat nog geen Bredase geboortedocumenten)


Beroep:

kleermaker


Gehuwd met:


85. Helena Johanna Nijssen ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 10/01/1787
Geboorteplaats: Schoonhoven
Huwelijksdatum: 30/06/1816
Gehuwd te: Breda
Datum van overlijden: 24/03/1874
Overleden te: Tilburg


86. Wilhelmus Horsten ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 17/11/1796
Geboorteplaats: Tilburg
Huwelijksdatum: 17/04/1823
Gehuwd te: Tilburg
Datum van overlijden: 21/02/1873
Overleden te: Tilburg

Beschrijving:

Kinderen:

1.Jan Baptist , *Tilburg 15-3-1824 +Tilburg 29-9-1835

2.Elisabeth , *Tilburg 7-3-1825 zie kwartierstaat, klik op kind

3.Maria Antonia , *Tilburg 11-10-1826 +Tilburg 17-8-1829

4.Jacobus , spinner, *Tilburg 15-10-1828 xTilburg 19-6-1856 met Josina Petronella van Bavel (*Breda 14-8-1824, dochter van Arnoldus van Bavel en Helena Nijssen), 7 kinderen

5.Wilhelmina , *Tilburg 16-12-1831 +Tilburg 20-2-1832

6.Antonius Hubertus , *Tilburg 30-12-1832 +Tilburg 10-4-1833

7.Wilhelmina Huberta , lakenpluister, *Tilburg 1-3-1834 xTilburg 1-3-1834 met Cornelis Beerens (spinner, *Tilburg 1-2-1829, zoon van Wilhelmus Beerens en Johanna Maria van Dijck), 9 kinderen

8.Hendrika Petronella , lakenpluister, *Tilburg 14-4-1836 +Tilburg 4-12-1913 xTilburg 19-10-1859 met Johannes Baptist Mols (fabriekswerker, wever, zoon van Peter Franciscus Mols en Maria Elisabeth Uidjes), 10 kinderen

9.Jan Baptist , bakker, vuurwerkmaker, *Tilburg 15-7-1838 +Amsterdam 24-3-1907 x1)Tilburg 28-4-1870 met Maria Cornelia Breugelmans (*Zierikzee 10-11-1847 +Nieuwer-Amstel 9-6-1891, dochter van Cornelis Breugelmans en Catharina Cornelis van Bavel) 3 kinderen, x2)Amsterdam 8-10-1891 met Hendrika Maria Bijl (*Amsterdam 12-4-1855)

10.Maria Theresia , *Tilburg 1-3-1842 +Tilburg 3-9-1842 11.Arnolda , *Tilburg 1-3-1842 +Tilburg 5-12-1842


Beroep:

slager


Gehuwd met:


87. Wilhelmina van den Berg ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Tilburg (parochie Heike)
Doopdatum 22/06/1799
Huwelijksdatum: 17/04/1823
Gehuwd te: Tilburg
Datum van overlijden: 13/11/1850
Overleden te: Tilburg

Beroep:
lakenpluister88. Adriaan van de Ven ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 20/06/1773
Geboorteplaats: Woensel
Huwelijksdatum: 21/02/1811
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:

Adriaan en Maria hadden naast zoon Wilhelmus (klik op kind) ook een dochter Jeanne (*Sint-Oedenrode 20-12-1811)


Gehuwd met:


89. Maria van Hastenberg ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 07/11/1784
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 21/02/1811
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Datum van overlijden: 23/11/1840
Overleden te: Sint-Oedenrode

Beroep:

spinster
90. Jan Aart van Dinter ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 20/10/1785
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 10/03/1810
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 17/02/1810
Datum van overlijden: 13/06/1862
Overleden te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:

Kinderen (voorzover bekend):

1.Joanna , *Sint-Oedenrode 23-11-1810 xSint-Oedenrode 22-5-1840 met Joannes Brox (*St-Oedenrode 17-9-1805, zoon van Joannes Brox en Maria Koolen

2.Willem , *Sint-Oedenrode 8-10-1812 +Sint-Oedenrode 30-5-1881 xSint-Oedenrode 12-8-1836 met Anna van Aarle (*St-Oedenrode 1-3-1813, dr. v. Seger Peter van Aarle en Maria Reijnders)

3.Wilhelmina , *Sint-Oedenrode 29-5-1818 (=kind 45, klik op kind bij 90)

4.Gordina , *Sint-Oedenrode 1-11-1820 (=kind 41, klik op kind bij 82)

5.Hendrina , ong.1824, +Sint-Oedenrode 9-11-1887


Beroep:

dagloner


Gehuwd met:


91. Anna Maria Verhagen ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 01/02/1786
Geboorteplaats: Nuenen
Huwelijksdatum: 10/03/1810
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 17/02/1810
Datum van overlijden: 17/03/1839
Overleden te: Sint-Oedenrode

Beroep:

spinster
92. Adriaan van de Laar ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 20/03/1783
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 16/06/1815
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Datum van overlijden: 05/06/1847
Overleden te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:

Adriaan woonde op boerderij Vogelenzang (Boskant) Van dit echtpaar is alleen zoon Johannes (zie kwartierstaat, kind) bekend. Er is een akte betreffende Adriaan van de Laar en Barbara Kerkhof (St-Oedenrode 4988 nr.23). Het gaat hierbij om de verdeling van een erfenis.


Beroep:

bouwman


Gehuwd met:


93. Barbara Kerkhof ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 21/10/1796
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 16/06/1815
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Datum van overlijden: 29/09/1818
Overleden te: Sint-Oedenrode


94. Willem der Kinderen ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 02/10/1777
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 18/09/1803
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 03/09/1803
Datum van overlijden: 20/09/1848
Overleden te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:

Kinderen:

1.Johanna , *Sint-Oedenrode 13-9-1804, xSint-Oedenrode 10-2-1847 met Petrus Hurks (*Woensel en Eckart 2-1-1807)

2.Wilhelma , *Sint-Oedenrode 23-1-1807, xSint-Oedenrode 13-5-1836 met Adrianus van der Meijden (*St.-Michielsgestel 25-9-1802)

3.Johannes , *Sint-Oedenrode 11-2-1812, xLiempde 3-10-1815 met Maria van Laarhoven (*Liempde 3-10-1815)

4.Leonardus , *Sint-Oedenrode 29-1-1815, xSint-Oedenrode 27-4-1850 met Agnes Aarts (*Veghel 16-12-1817)

5.Francijna , *Sint-Oedenrode 5-3-1818, zie kwartierstaat, klik op kind

6.Johanna Maria , *Sint-Oedenrode 28-7-1821, xSint-Oedenrode 17-5-1844 met Lambertus Renders (*Sint-Oedenrode 23-11-1821)

7.Willem , *Sint-Oedenrode 26-9-1824, xSint-Oedenrode 16-2-1855 met Elisabeth van Aarle (*Sint-Oedenrode 20-2-1821)


Beroep:

landbouwer


Gehuwd met:


95. Anna Maria Kluijtmans ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 02/04/1784
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 18/09/1803
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 03/09/1803
Datum van overlijden: 06/05/1852
Overleden te: Sint-Oedenrode

Beroep:

landbouwster
96. Arend Viëtor ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 20/03/1781
Geboorteplaats: Amsterdam
Gedoopt te: Amsterdam
Doopdatum 25/03/1781
Huwelijksdatum: 25/12/1808
Gehuwd te: Amsterdam
Datum van overlijden: 14/05/1869

Beschrijving:

Arend verloor op jeugdige leeftijd zijn moeder en ging op zee varen. Na een paar jaar reizen werd het schip, waarop hij zich bevond (het was in de Franse tijd) door de Engelsen genomen. De bemanning werd in de Tower opgesloten, waaruit Arend samen met scheepsdokter wist te ontkomen. Een Spaans schip, dat in de haven lag, nam hem mee. Enkele jaren later was Arend weer terug in Holland. Hij ging weer varen, op galjootschip Fortuna, eerst als zeeman, daarna als kapitein. Nadat het schip wegens de oorlog drie jaar aan de werf moest blijven liggen, werd het verkocht. Er kwam een tjalk voor in de plaats, waarmee Arend in Friesland turf en hout vervoerde. Hij woonde toen aan de Gelderse Kade (WK 12, nr.8) pal achter de Schreierstoren (bron voor dit adres: Nelleke van Bladeren-Vietor). Over het huwelijk: Aantekeningen van Mr. Haitzema Vietor bij de bruiloft van Arend en Gesina: 'De trouwplechtigheid had plaats in de Oude Kerk, des avonds bij kaarslicht.....De bruiloft werd gegeven op den Dam, bezijden het paleis, maar door de vroolijkheid werd Koning Lodewijk Napoleon, die juist daar logeerde, in zijn nachtrust gestoord. Een lakei werd gezonden met het verzoek om de luidruchtigheid te staken; maar toen de Koning de oorzaak vernam, gaf hij toestemming zooveel plezier te maken als de familie wilde.'

Arend en Gesina, beiden Nederlands Hervormd hadden vermoedelijk 8 kinderen. In de dopen van het digitale gemeentearchief van Amsterdam zijn slechts de meisjes Ariaantje en Sara te vinden. De andere kinderen zullen later geboren zijn en de exacte gegevens moeten dan via de Burgerlijke Stand nog traceerbaar zijn. In het Nederlandse aanhangsel van de `Stammtafel der Wolfhager Familie Vietor` ontbreken Ariaantje en Sara, maar staan zes andere namen. De totale lijst komt er voorlopig als volgt uit te zien:

1.Ariaantje , *Amsterdam 10-9-1809, ~Amstelkerk 15-9-1809

2.Sara , *Amsterdam 28-12-1810, ~Nieuwezijdskapel 6-1-1811

3.Johanna , *Amsterdam 23-12-1814

4.Coenraad , *1816

5.Christiaan Hendrik , *1818 of 1819

6.Jacobus , *1820

7.Arnoldus , zoon in deze kwartierstaat, klik op kind

8.Wilhelmina, ~Amsterdam 18-3-1824, x Amsterdam 27-12-1850 met Evert Poestkoke


Beroep:

kapitein van galjootschip Fortuna


Gehuwd met:


97. Gesina Metz ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 20/03/1783
Geboorteplaats: Amsterdam
Gedoopt te: Amsterdam
Doopdatum 23/03/1783
Huwelijksdatum: 25/12/1808
Gehuwd te: Amsterdam
Datum van overlijden: 21/10/1865


98. Jan Christiaan Schooneveldt ( - - Kind )

Beschrijving:
Over de vrouw van Jan Christiaan bestaat enige onzekerheid. Ook de naam Deliana van Boordt duikt op als echtgenote. Het kan zijn dat een van beide namen verkeerd is. Een andere optie is dat Jan Christiaan twee maal huwde. In dat geval moet alsnog onomstotelijk aangetoond dat Johanna Maria en niet Deliana de moeder van Anna Margaretha is.

Gehuwd met:


99. Johanna Maria van Hemmen ( - - Kind )100. Henrich Leonhard Mumm ( Vader - Moeder - Kind )

Huwelijksdatum: 29/12/1819
Gehuwd te: Amsterdam

Beschrijving:
Henrich was afkomstig uit het Duitse Frankenberg (Kur-Hessen). Hij trouwde eerder met Helena Harting bij wie hij in 1799 een dochter Johanna Catharina kreeg

Beroep:
gistkooper, bakkersknecht

Gehuwd met:


101. Agie Haan ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 29/12/1819
Gehuwd te: Amsterdam

Beschrijving:
Agie was afkomstig uit Kamerik102. Andreas Legel ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Amsterdam (Evangelisch Luthers)
Doopdatum 21/08/1770

Beschrijving:

doopgetuigen: Johan Georg Legel en Maria Rosina Legel.


Gehuwd met:


103. Magdalena Catherina Bolenius ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Amsterdam (Evangelisch Luthers, aan huis)
Doopdatum 12/12/1774


104. Jacob van Dijk ( Vader - Moeder - Kind )
Geboorteplaats: Kockengen
Huwelijksdatum: 11/05/1807
Gehuwd te: Vreeswijk
Datum van overlijden: 02/04/1841
Overleden te: Vreeswijk

Beschrijving:

Over de geboortedatum van Jacob bestaat nog onduidelijkheid. Er komen twee data in aanmerking: 9-5-1771 of (meer waarschijnlijk)1-7-1773.


Beroep:

scheepstimmerman


Gehuwd met:


105. Maagje (Magie) Spinhoven ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 20/04/1775
Geboorteplaats: Vreeswijk
Huwelijksdatum: 11/05/1807
Gehuwd te: Vreeswijk
Datum van overlijden: 30/11/1856
Overleden te: Vreeswijk


106. Hendrik Bennik ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 08/03/1792
Geboorteplaats: Vreeswijk
Huwelijksdatum: 20/10/1816
Gehuwd te: Jutphaas
Datum van overlijden: 25/06/1880

Beschrijving:

Kinderen van Hendrik en Anna Maria:

1.Susanna , dochter in kwartierstaat, klik op kind

2.Antonia Hendrika , *30-10-1819, xVreeswijk 20-5-1840 met Kornelis Versteeg

3.Hendrik Reintje , *Vreeswijk 2-4-1821, +16-5-1891, xAntje Both

4.Arie , *14-1-1823, +28-7-1904

5.Adriana Jacoba , *9-12-1824

6.Willem Rijnhoud , *7-7-1826, +Vreeswijk 28-1-1832

7.Gerrit Jan , *11-9-1828, +15-6-1900

8.Anna Maria , *4-3-1829, +Vreeswijk 6-5-1829

9.Marinus Kathrinus , *21-11-1831, +18-6-1889

10.Willem Rijnhoud , *19-10-1833, +Suriname 9-11-1851

11.Frederik Hendrik , *9-11-1836, +Apeldoorn 6-12-1900 Hendrik trouwde eerder op 26-10-1814 met Sophia Verheul (*Vreeswijk ong.1785, dochter van Gijsbert Verheul en Cornelia Vink, Sophia was weduwe van Teunis Deun).


Gehuwd met:


107. Anna Maria Swenker ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 07/08/1790
Geboorteplaats: Jutphaas (?) Rotterdam (?)
Huwelijksdatum: 20/10/1816
Gehuwd te: Jutphaas
Datum van overlijden: 14/01/1857
Overleden te: Vreeswijk


108. Petrus Grossouw ( - - Kind )
Geboortedatum: 11/05/1801

Gehuwd met:


109. Catherina Theunissen ( - - Kind )110. Minholt Wouther Westerwijk ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 28/02/1803
Geboorteplaats: Bellingeweer
Huwelijksdatum: 06/11/1828
Gehuwd te: Groningen
Datum van overlijden: 19/03/1870
Overleden te: Goes

Beschrijving:

Minholt groeide als kind op bij de 'Fockens' (familie van zijn grootmoeder Rica). Dat zal alles te maken hebben gehad met de dubieuze handel en wandel van zijn vader Cornelis. Minholt was weduwnaar van Elisabeth Martha Bouwman (*Groningen 30-11-1806, +Groningen 2-5-1827, dochter van schoolhouder Jacob Jans Bouwman en Jantien Berends). Op het moment van zijn eerste huwelijk was Minholts beroep boekbinder. Minholt had de manie om telkens als apotheker te verhuizen, hetgeen zijn financiële situatie niet ten goede kwam. De armoede in het gezin noopte dochter Grietje een betrekking als naaister aan te nemen. Door bemiddeling van schoonzoon J.F.A.Grossouw kreeg Minholt een betrekking op het Verbeterhuis 'De Kruisberg' bij Doetinchem. In 1867 ging hij met zijn schoonzoon mee naar de gevangenis in Goes. In die plaats overleed hij drie jaar later. Kinderen van Minholt en Siberdina:

-Grietje , zie kwartierstaat, klik op kind

-Kee , x Jan Hoedemaker

-Jan , timmerman, x Maaike Kunst


Beroep:

drogist


Gehuwd met:


111. Siberdina Anna Margaretha Winshemius ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 28/02/1802
Geboorteplaats: Kleinemeer in de buurt van kerkgemeente Sappemeer, Ned.Herv.
Huwelijksdatum: 06/11/1828
Gehuwd te: Groningen
Datum van overlijden: 14/09/1858
Overleden te: Deventer

Beschrijving:

In Kleinemeer woonden de vermogenden van Sappemeer in veenborgen (zoals Welgelegen en Vosholen) of in hofsteden (voorbeelden hiervan zijn Heerkens en Winshemius). Het is dus zeer wel denkbaar dat Siberdina op deze hofstede opgroeide.
112. Francois Michel Duverge ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1753
Geboorteplaats: Sezanne en Brie (Fra)
Datum van overlijden: 30/10/1812
Overleden te: Amsterdam

Beschrijving:

Kinderen:

1.Anne Marie , *Amsterdam 18-12-1789

2.Marie Josephine *Amsterdam 28-1-1792 + 1881, xJoannes Henricus Broekhof

3.Frans Joseph *Amsterdam 9-11-1793 + 1873, x1)Maria Louisa Bernardina Kraup (1790-1834) x2)Cornelia Broeren (1806-1874)

4.Jean Baptiste Etienne zie kwartierstaat, klik op kind


Beroep:

winkelier, poorter van de stad Amsterdam (12-3-1793), confisseur te Antwerpen (1797), pruikenmaker (1812)


Gehuwd met:


113. Marie Anne Bertrand ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 24/07/1770
Geboorteplaats: Amsterdam
Datum van overlijden: (ongeveer) 1860


114. Johannes in der Maur ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Schoonhoven
Doopdatum 07/05/1767
Huwelijksdatum: 18/06/1788
Gehuwd te: Schoonhoven
Datum van overlijden: 22/01/1817
Overleden te: Schoonhoven

Beschrijving:

Kinderen:

1. Johan Frederiks , ~Schoonhoven 1789 xGouda 15-1-1817 met Geertje Splinter

2. Jan + 20-11-1792

3. Paulus + 12-1-1795

4. Eva Catrina *1896 xDen Haag 10-1-1821 met Daniël Breem

5. Anna Constantina , *Schoonhoven 1798, zie kwartierstaat, klik op kind


Beroep:

smid


Gehuwd met:


115. Anna Constantina Frederiks (Friderichs) ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Wickrath (Dui)
Doopdatum 01/06/1766
Huwelijksdatum: 18/06/1788
Gehuwd te: Schoonhoven

Beroep:

keukenmoeder in het St.Catharinagasthuis te Gouda (1821), huishoudster
120. Gerd Braster ( - - Kind )

Gehuwd met:


121. Mareke Berends - - - - ( - - Kind )122. Johan Daniel Unverzagt ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 21/05/1770
Geboorteplaats: Hatzfeld in de buurt van Hessen Darmstad
Datum van overlijden: 14/06/1834
Overleden te: Veenhuizen

Veenhuizen (Norg)


Beschrijving:

Johan en Catharina kregen de kinderen:

1.Anna Catharina , *Gouda 19-1-1802 +Veenhuizen 6-11-1829

2.Maria Geertrui , *Delft 26-3-1803, zie kwartierstaat, klik op kind

3.Anna Christina , *Apeldoorn ong.1810 x1)Utrecht 20-11-1839 met Willem van der Linden (*Utrecht ong.1779) x2)met Nicolaas Gentenaar (*Utrecht ong.1806)

 

Johan hertrouwde te Woerden op 20-10-1816 met Maria Schippers (*Montfoort 8-8-1789 +Veenhuizen 19-11-1827, dochter van Antonius Schippers en Agneta van Angelen. Kinderen: Johanna Maria en Hendrik Georg.

Er is ook een derde huwelijk te Norg op 31-7-1830 met Wilhelmina Verhoeven (*Oldenzaal 14-10-1782, dochter van Abraham Verhoeven en Leentje Vreet en weduwe van Cristiaan Ulm).


Beroep:

zaalopziener


Gehuwd met:


123. Catharina Pos(t) ( - - Kind )124. Hendrik Doornberg ( - - Kind )

Datum van overlijden: 29/05/1855

Beschrijving:

Kinderen:

1.Adriana , * ong.1808 +Utrecht 3-9-1821

2.Hendrikes Johannes , * ong.1810 +Utrecht 16-5-1863, x Elisabeth Charlotta B. Beijen

3.Maria Johanna , *Utrecht 22-12-1814 +Utrecht 17-3-1888

4.Nicolaas , *Utrecht 20-1-1817, zie kwartierstaat, klik op kind

5.Johannes Hendrikus , *Utrecht 20-1-1817 +Utrecht 7-2-1861, ongehuwd overleden


Gehuwd met:


125. Clasina Maria van Lottum ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1776

Datum van overlijden: 29/05/1855
Overleden te: Utrecht


126. Cornelis de Roij ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1803
Geboorteplaats: Everdingen in de buurt van Zeijderveld
Huwelijksdatum: 19/01/1827
Gehuwd te: Harmelen

Beschrijving:

Kinderen:

1.Arie , *Harmelen 6-10-1824 +Harmelen 1-11-1824 (in de geboorteakte wordt alleen moeder Pieternella als ouder genoemd. In de overlijdensakte een maand later staat: vader: N.N.)

2.Cornelis , *Harmelen 19-9-1827 +Harmelen 20-9-1827

3.Hendrica , *Harmelen 19-9-1827 +Harmelen 5-11-1827

4.Anderijntje , Harmelen 9-11-1828, zie kwartierstaat, klik op kind

5.Gerrit , *Harmelen 17-10-1832 +Utrecht 2-9-1892 x1)Maarssen 10-2-1858 met Berendina Jacobs (*Oudenrijn ong.1827 +Utrecht 12-10-1883) x2)Utrecht 29-10-1884 met Clasina Johanna Colijn (*Utrecht ong.1838)

 

Cornelis hertrouwde in Harmelen (14-6-1850) met Gerarda Peek, dochter van Gijsbert Peek en Johanna Berk. Het is bij de tweede huwelijksakte dat voor Cornelis de afwijkende geboorteplaats Zeijderveld wordt vermeld.


Gehuwd met:


127. Pieternel Vullis ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1792
Geboorteplaats: Vleuten
Huwelijksdatum: 19/01/1827
Gehuwd te: Harmelen
Datum van overlijden: 19/01/1827
Overleden te: Harmelen

Beschrijving:

Pieternel wordt tevens als overledene opgevoerd in een memorie van successie (21-3-1845)
[ < Naar generatie 6 < ] [Home] [ > Naar generatie 8 > ]
© erichornstra.nl
Login