XOPQBNMKK [ < Naar generatie 10 < ] [Home] [ > Naar generatie 12 > ]

Generatie 11

1040. Pieter Eelkes Bruynsma ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1641
Geboorteplaats: Ypecolsga
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1660
Datum van overlijden: 06/03/1685
Overleden te: Ypecolsga

Beschrijving:

In 1674 lenen Pieter Eelkes en Marie Uilkes, echtelieden te Balk, 200 carolus guldens (zie illustratie) van Namk Foeckes te Workum, weduwe van Anske Eelkes, en het jaar erop nog eens 80 cg. In maart 1685 wordt de inventaris van de nalatenschap van wijlen Pieter Eelkes te Ypecolsga opgemaakt, waarin onder meer vrouwenkleding, 12 koeien, 2 'rieren', 3 hokkelingen, 2 kalveren en partijen hooi en turf worden beschreven. Naast het eigendom van 1/5 part van 72 pm land te Ypecolsga, nu door Gerrit Gerrits bewoond, resteert er voor elk van de twee wezen slechts 18 gg (goudguldens). De volle ooms Pijter Johannes en Hendrik Uilkes worden als curatoren over de nagelaten kinderen Eelke (23 jaar) en Sipke (13 jaar) aangesteld. Marij Uilkes wordt in de aktes eenmaal Marij Piers genoemd.

Kinderen:

1.Eelke , zie kwartierstaat, klik op kind

2.Sipke , boer, *Balk ong.1672 +Ypecolsga ong.1738 x1)Woudsend 2-8-1705 (otr Wijckel 26-7-1705) Antje Dirks (uit dit huwelijk: Pieter *Ypecolsga ong.1710, xTrijntje Sijmens) x2)Woudsend 5-5-1719 Trijntje Jans, kinderen: Dirk (*Ypecolsga ong.1723), Johannes (*Ypecolsga ong.1730) en Hendrik (*Ypecolsga ong.1733)


Beroep:

boer


Gehuwd met:


1041. Marie Uilkes (Piers) ( Vader - Moeder - Kind )

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1660
Datum van overlijden: (voor) 1685


1088. Ruurd Tietes - - - - ( - - Kind )

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1680
Gehuwd te: Heeg

Beschrijving:
Ruurd Tietes is, voorzover bekend, drie keer getrouwd geweest. Bij Atje Gosses kreeg hij de volgende kinderen: 1.Tiete , * ?1695 +Workum 9-2-1775, x1)Heeg 2-5-1723 Bauckje Idses (dochter van Idse Gerbens en Riemke Jans), 10 kinderen, x2)Nijega 10-9-1741 Trijntje Engels (+It Heidenskip 16-1-1794), 8 kinderen 2.Gosse , * ?1697 3.Age Ruurds Bouma , *Workum ?1699, xWorkum 1-4-1731 met Antie Jans (*Workum ? 1700) 4.Riemer , *Heeg ? 1700, zie kwartierstaat, klik op K 5.Itske , * ?1702, xBakhuizen Rintje Gosses??? 6.Jentje , * ?1705 Ruurd hertrouwde in Heeg ?1706 met Tiertie Yges en had in dezelfde plaats op 24-11-1709 een derde huwelijk met Houck Gerbens. Bij de laatste vrouw kreeg hij nog een zoon Gerben .

Gehuwd met:


1089. Atje Gosses - - - - ( - - Kind )

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1680
Gehuwd te: Heeg


1090. Meinert Jans Heslinga ( - - Kind )

Gehuwd met:


1091. Akke Rommerts Krasburg ( - - Kind )1092. Laes Siedzes - - - - ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1663
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 21/05/1694
Gehuwd te: Heeg
Datum van overlijden: (voor) 1707
Overleden te: Heeg

Beschrijving:
Er is een tweede huwelijk van Laes met Uilk Bockes (* ?1670), waaruit een zoon Hepke (* ?1712). Deze halfbroer van Tjalling Lases trouwde te Heeg op 20-1-1737 met Trientie Hielkes Ketelaar (8 kinderen).

Gehuwd met:


1093. Frouk Sibles - - - - ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1669
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 21/05/1694
Gehuwd te: Heeg
Datum van overlijden: (voor) 1707


1094. Wiebe Jelles Hielkema ( - - Kind )

Beschrijving:
Wiebe en Trijn hadden tenminste 2 kinderen. Naast Aaltje (zie kwartierstaat, K) was er ook een kind Sitte Wiebes . Wiebe trouwde eerder al met Aaltje Sietses.

Gehuwd met:


1095. Trijn Rinties - - - - ( - - Kind )1168. Wouter Corneliss. Pronck ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1618
Geboorteplaats: Scheveningen
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1640
Datum van overlijden: (ongeveer) 01/06/1665
Overleden te: Scheveningen

Beschrijving:
Wouter voer in 1652 als bode der Staten Generaal naar Engeland. Op 3-11-1643 koopt Wouter een huis in de Keijserstraat voor 560 gulden. Op 30-1-1657 koopt hij een huis in de Nobelstraat (zie afbeelding hiernaast). Vanaf 20-7-1665 wordt op het laatste adres de weduwe van Wouter vermeld. Op 24-5-1688 verkoopt Arijaentje het huis voor 250 gulden aan haar schoonzoon Gijsbert Hendriks Tael. Kinderen: 1.Maritgen , ~29-11-1643 2.Maritge , ~17-9-1645 ⃞Scheveningen Gijsbert Hendricks Tael (~Scheveningen 1-1-1647 +Scheveningen 27-7-1696, zoon van Hendrick Jansz Tael) 3.Centge , ~3-11-1647 4.Cent , ~8-11-1648, x1673 Jannetje Daniels van der Swan 5.Cornelis , * ? 1649, zie kwartierstaat, klik op K 6.Jop , ~11-12-1650 7.Pieternelle , ~16-1-1653, x1683 Arij Cornelisse van der Heij 8.Lijsbet , ~1-8-1655, x7-5-1684 Cornelis Crijnen Harteveld (*Zandvoort ?1655 ⃞Scheveningen 15-2-1727), 8 kinderen 9.Trijntge , ~16-8-1657, x1679 Arij Arijens Houtman

Beroep:
zeeman, stuurman

Gehuwd met:


1169. Ariaentgen Centen - - - - ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1613

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1640
Begraven: 04/08/1696
Begraven te: Scheveningen

Extra info: Begraven te Scheveningen (kerkhof) 4-8-1696

Beschrijving:
Ariaentje blijkt in 1680 verhuisd. Zij woont ook dan in de Nobelstraat (zie afbeelding bij Wouter Cornelisz Pronck), maar in het pand recht tegenover het vorige (waar dan schoonzoon Gijsbert Hendriksz Taal zit). Medebewoner van Ariaentje in 1680 is de visser Arij Ariensz Houtman, echtgenoot van haar jongste dochter Trijntge (gegevens ontleend aan het boek van N.Toet).1170. Aryen Jans (Buickge) Corvingh ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Scheveningen
Doopdatum 01/01/1615
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1646
Gehuwd te: Scheveningen

Gehuwd te Scheveningen, vermoedelijk in 1646

Datum van overlijden: 10/12/1682
Overleden te: Scheveningen
Begraven te: Scheveningen

Extra info: Begraven te Scheveningen, `op het Kerckhoff`

Beschrijving:
Kinderen: 1.Floortje , ~Scheveningen 18-12-1640 2.Gerrit , ~Scheveningen 13-10-1641 3.Jan , ~Scheveningen 22-2-1643 4.Ariaentje , ~Scheveningen 15-3-1645 5.Leendert , zeeman, ~Scheveningen 17-9-1647 +Scheveningen 26-11-1711, xScheveningen 26-11-1673 Kniertje Dirks (*Scheveningen voor Januari 1651 ⃞Scheveningen 19-12-1711, dochter van Dirck Ariens Guijten). Leendert en Kniertje woonden in de Torenstraat en hadden 5 kinderen 6.Jan , ~Scheveningen 13-2-1650 7.Ariaentje , ~Scheveningen 21-10-1652, zie kwartierstaat, klik op K 8.Corvijn , zeeman, ~Scheveningen 4-6-1655 +Scheveningen 18-10-1698, xScheveningen 26-5-1680 Immetje Foppe van Schenaert (~Scheveningen 20-12-1657 +Scheveningen 20-9-1696), 8 kinderen, allen Kerving of Corvijn geheten Van de hierboven genoemde kinderen zou 5.Leendert zich Keus gaan noemen.

Beroep:
visser, stuurman

Gehuwd met:


1171. Baertie Leenderts Keus ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1625

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1646
Gehuwd te: Scheveningen

Gehuwd te Scheveningen, vermoedelijk in 1646

Begraven: 19/09/1682
Begraven te: Scheveningen

Extra info: Begraven te Scheveningen (kerkhof)1172. Floor Gillis (Jillis) - - - - ( Vader - Moeder - Kind )

Huwelijksdatum: 28/04/1647
Gehuwd te: Den Haag

Gehuwd te Den Haag (stadhuis) 28-4-1647

Datum van overlijden: (voor) 1667

Gehuwd met:


1173. Alet (Aeltie, Heijltie) Hendricksdr. Stouthart ( Vader - Moeder - Kind )

Huwelijksdatum: 28/04/1647
Gehuwd te: Den Haag

Gehuwd te Den Haag (stadhuis) 28-4-1647

Beschrijving:
Aeltie hertrouwt met Arij Jans Tromp. Het huwelijk wordt als volgt omschreven: ondertrouw `s Gravenhage 27-11-1667 met att naar Rijswijk Arij Jans Tromp, wedr. van Aeltie Gerrits met Aeltie Henrics, wede van Floer Jillisz., beide wonende op Scheveningen. trouw Rijswijk 4-12-1667, Arij Jans Tromp, wedr. ende Heijltie Hendrixe, wede, met att van Schevening.1174. Cornelis Corneliszn Onrust ( Vader - Moeder - Kind )

Beschrijving:
Cornelis was afkomstig uit Terheide. Kinderen: 1. Leuntje , zie kwartierstaat, klik op K 2. Wijvetje , ~Terheide 18-10-1654, x24-7-1678 met Hendrik Arents Houtman, jongeman van Scheveningen 3. Cornelia , ~Terheide 12-8-1657 +Scheveningen 16-10-1738, x20-5-1685 met Wouter Evertse (Knoester) (~Terheide 2-2-1659 +Scheveningen 5-10-1736, zn. v. Evert Adamsz en Maertje Wouterse) Cornelis hertrouwde op 23 april 1667 met Heyltje Pieters

Gehuwd met:


1175. Maertje Robbrechts - - - - ( Vader - Moeder - Kind )1176. Gerrit Henricss. Tael ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1644
Geboorteplaats: Scheveningen
Huwelijksdatum: 31/10/1666
Gehuwd te: Scheveningen
Ondertrouw: 17/10/1666
Datum van overlijden: 01/01/1672
Overleden te: Scheveningen

Beschrijving:
De kwartierstaat Van Crugten-Roos meldt dat Gerrit is opgevoed in het Haagse weeshuis. Kinderen: 1.Hendrik , ~20-3-1667 2.Ariaentje , ~19-8-1668 ⃞Scheveningen 26-11-1739 xScheveningen 29-4-1691 Crijn Jansz Harteveld (1665-1714) 3.Leendert , ~2-2-1670 4.Arijen , ~Scheveningen 4-10-1671, zie kwartierstaat, klik op K

Beroep:
visser

Gehuwd met:


1177. Walichje Walichs de Wit ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Scheveningen
Doopdatum 17/04/1644
Huwelijksdatum: 31/10/1666
Gehuwd te: Scheveningen
Ondertrouw: 17/10/1666
Begraven: 03/06/1719
Begraven te: Scheveningen

Beroep:
comenijhouder1178. Maerten Maertensz de Wit ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1625
Geboorteplaats: Scheveningen
Huwelijksdatum: 16/05/1663
Gehuwd te: Schevelingen
Begraven: 22/04/1709
Begraven te: Scheveningen

Extra info: Begraven te Scheveningen 22-4-1709, Oude Kerk graf 91, gemerkt MXM

Beschrijving:

Maarten, die in 1680 in de Keizerstraat woonde, bezat een eigen schip. Hij trouwde in totaal drie keer: 1)Scheveningen 8-11-1648 met Marijtje Cornelis Pronck (* ?1625 ⃞Scheveningen 3-1-1663). Deze Marijtje of Maertie is een dochter van Cornelis Jopsz. Pronk en Marijtje Wouters. Kinderen uit dit huwelijk (door ontbrekende data niet geheel chronologisch): 1.Arij , geen geboortegegevens, xScheveningen 10-12-1679 Aaltie Hendriks Tael (*7-8-1650 +19-9-1721, dochter van nrs.2352/2353 Hendrik Jans Tael en Aeffie Gijsen), zoon: Maarten Ariesz 2.Claes , ~Scheveningen 10-1-1649 +Scheveningen 23-1-1723 ⃞Schev. 25-1-1723 in graf 16 van de Oude Kerk, Claes was stuurman ter haringh en Scheveningse schepen in Den Haag (1696) 3.Cornelis , ~Scheveningen 10-1-1649 4.Floris , ~Scheveningen 9-3-1653 x1)Delfshaven 7-6-1677 Cornelia Jans Overstraten x2)Delfshaven 1-4-1683 Geertje Abrahams (~Delfshaven 3-11-1640, dochter van Abraham Jansen en Neeltje Cornelis), 9 kinderen 5.Arent , ~4-3-1657 +Delfshaven 23-9-1708 xDelfshaven 15-5-1686 Magdalena Joris Groenrijs 6.Maerten , ~20-3-1661 (woonde later in Katwijk) 7.Wouter , ~24-12-1662 De geboortedata van Claes en Cornelis doen een beetje vreemd aan, twee maanden na het huwelijk van Maerten en Marijtje.
x2)Corsje Jans, zie nr. 1179 hieronder: 8.Leuntje , ~Scheveningen 10-5-1665, zie kwartierstaat, klik op K
x3)Scheveningen 1-2-1693 Pieternella Eeuwits, `beiaarde dochter`.

Beroep:
stuurman ter haring (1680)

Gehuwd met:


1179. Corsje Jans (=Taal) ( Vader - Moeder - Kind )

Huwelijksdatum: 16/05/1663
Gehuwd te: Schevelingen
Begraven: 22/12/1690
Begraven te: Scheveningen


1180. Gijs Arents Ouwehand ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1638
Geboorteplaats: Katwijk
Huwelijksdatum: 29/04/1661
Gehuwd te: Katwijk
Ondertrouw: 27/04/1661
Datum van overlijden: (voor) 1698

Beschrijving:
Kinderen, Ned.Gereformeerd gedoopt: 1.Ariaantje , ~Katwijk aan Zee 8-1-1662, xKatwijk aan Zee 31-5-1694 Gijsbert Maertensz Kulk(s) (~Katwijk aan Zee 9-9-1665, zoon van Maerten Kocks en Maertie Gijssen), 4 kinderen 2.Gerrit , ~Katwijk aan Zee 28-10-1663, xKatwijk aan Zee Maartje Jacobs van Duijne (1668-1730, dochter van NN en Wijntje Jacobsdr. van der Plas) 3.Arij , ~Katwijk aan Zee 13-7-1667, x4-5-1698 Trijntje Maartens van der Kraeij 4.Angse , ~Katwijk aan Zee 14-8-1672, zie kwartierstaat, klik op K 5.Willem , ~Katwijk aan Zee 1674 6.Machteld , ~Katwijk aan Zee 1674, xKatwijk aan Zee 1-12-1696 Cornelis Verheij (zoon van Aalbert Voorheij) 7.Neeltje , ~Katwijk aan Zee 6-1-1675, xKatwijk aan Zee 14-5-1713 Gerrit Janze Joock 8.Pietertje , ~Katwijk aan Zee 25-9-1676, x ?1700 Benjamin Jochems Stellingwerf (*Lisse ?1675, zoon van Jochem Stellingwerf en Adriaantje Gerrits van Wateringen), 3 kinderen 9.Cornelis , ~Katwijk aan Zee 7-8-1681 +Katwijk 10-11-1759, stuurman, x6-6-1700 Ariaantje Pietersdr. Varkevisser (~Katwijk 22-8-1680 +Katwijk 31-1-1761, dochter van Pieter Dirks Varkevisser en Geertruijt Cornelis), 8 kinderen

Beroep:
zeeman

Gehuwd met:


1181. Annetje Gerritsdr. Joock ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1643
Geboorteplaats: Katwijk
Huwelijksdatum: 29/04/1661
Gehuwd te: Katwijk
Ondertrouw: 27/04/1661
Begraven: 04/01/1729
Begraven te: Katwijk


1182. Cornelis Gijssen Hacker ( Vader - - Kind )

Datum van overlijden: (voor) 1683

Beschrijving:
Cornelis trouwde al eerder: er is een ondertrouw te Katwijk aan Zee 4-12-1655 met Jannetgen Cornelisdr. Walle(n) Kinderen van Cornelis en Jannetje, Ned. Gereformeerd gedoopt: 1.Trijntje , ~Katwijk aan Zee 16-12-1668 2.Griettie , ~Katwijk aan Zee 21-5-1673 3.Neeltje , ~Katwijk aan Zee 21-5-1673, zie kwartierstaat, klik op K 4.Jannetie , ~Katwijk aan Zee 17-3-1675

Beroep:
mosketier (1653), schepen (1670), zeeman (1673)

Gehuwd met:


1183. Jannetje Jacobs Reijne Keijser ( - - Kind )

Beschrijving:
Jannetje had een eerder huwelijk met Maerten Jacobsz (Heer) (otr: Katwijk aan Zee 14-5-1662)1188. Pleun Clauwertszn. Ritmeester ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Babyloni?nbroek
Doopdatum 31/10/1621
Huwelijksdatum: 23/11/1661
Gehuwd te: Werkendam
Datum van overlijden: (voor) 1671

Beschrijving:
Getuigen bij de doop van Pleun zijn Clauwer Petersz, Hessel Ghisbertsz, Maijken Hendrix en Lijsken Zeeles. Pleun heeft een tweelingzus. Pleun woont volgens een akte uit 1661 `aen den Nieuwen dijck onder Almkerck`. Hij trouwt met attestatie van Almkerk Maijke Cornelisdr., j.d. van Dussen. Kinderen: 1.Klauwert , *Almkerk a/d/Nieuwendijck ?1660, xAriaentje Ariens Groenevelt (*vermoedelijk Emmikhoven +Werkendam na 18-3-1708, in sommige aktes krijgt Ariaentje ook wel de achternaam Bouwman of De Man), 12 kinderen 2.Lijsbeth , *Almkerk 1662 + na 16-9-1685 (ze is op die datum doopgetuige) xSleeuwijk 9-11-1680 met Marcus Willemsz Lievaart (*Almkerk ong. 1655 + na 11-9-1732) 3.Marcelis , ~Werkendam 4-4-1666, zie kwartierstaat, klik op K 4.Anneken , ~Werkendam 24-2-1669 x1) voor 1701 Theunis Janse Keijser x2) 29-4-1725 Arie Peterse Mulder (weduwnaar van Maijke van Wageningen)

Gehuwd met:


1189. Maeijke Cornelisdr. Leeggangers ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1630
Geboorteplaats: Dussen
Huwelijksdatum: 23/11/1661
Gehuwd te: Werkendam
Datum van overlijden: (na) 1697
Overleden te: De Werken

Beschrijving:
Maeijke hertrouwt met Arien Tonis Groenevelt. Zij test. te Gorinchem op 15-11-1697, waarbij zij aan Pleun Ariens Groenevelt een huis vermaakt `staende op de Graeffelijkheijtsgront, haar testatrice toebehoorende`.1190. Jurriaan Cornelisse Bestervelt ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1640

Datum van overlijden: (na) 1689

Beschrijving:
Jurriaan Besterveld, jongeman van Dalem, woont op 20-3-1715 aan de Nieuwendijk in Almkerk. Hij is getuige bij de doop van Adriaan Marcelisse Ritmeester (Werkendam 10-2-1689). Er is een eerder huwelijk van Jurriaan te Woudrichem (3-12-1662) met Jenneke Teunis, jongedame van Meeuwen. Kinderen (niet chronologisch want de geboortejaren ontbreken): 1.Eeltje , zie kwartierstaat, klik op K 2.Anneke , * ?1660 + voor 6-2-1723, x ?1685 Joost Corsten Stam (~Werkendam 22-11-1661 + voor 3-4-1700), 8 kinderen 3.Cornelis 4.Maijke 5.Jenneke

Gehuwd met:


1191. Jenneke Willemse de Lange ( - - Kind )

Datum van overlijden: (voor) 1691
Overleden te: De Werken

De Werken/Werkendam voor 20-11-1691 (volgens uitkoopakte Werkendam van 22-11-1691)

Beschrijving:
Jenneke hertrouwde met Tonis Andriese Groenevelt.1192. Hendrik Michiels van Drunen ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1634
Geboorteplaats:
Datum van overlijden: (ongeveer) 01/07/1699
Begraven: 01/07/1699
Begraven te: Uitwijk

Beschrijving:
Hendrik woont in 1684 in Waardhuizen en is dan ongeveer 50 jaar oud. Hij wordt op 25-10-1684 beleend met 5 morgen land in het gerecht van Giessen, oftewel 3 morgen en een hond (dit is vreemd, 3 morgen en een hond is veel minder dan 5 morgen, ik zie geen logische verklaring voor deze rekenkundige vergelijking), die een leen zijn van de hofstad van Giessen en op den Ing liggen. In april 1700 wordt zijn zoon Michiel met dit land beleend en op 9 april 1737 diens zoon Hendrik van Drunen. Vervolgens wordt het leen gesplitst (5-3-1742). Twee morgen gaan naar Gijsbert van Beest en 1 morgen en een hond met het huis naar Michiel Hendrikse van Drunen. Na de dood van Michiel Hendriks van Drunen wordt op 11-3-1750 Klaes Verhagen ermee beleend voor zijn vrouw Anneke Hendriks van Drunen, maar op 8-11-1750 laat ook Michiel van Drunen Aernoutszoon zich ermee belenen. Hij doet er op 23 maart 1752 weer afstand van. In het aardersregister van Uitwijk, aanvulling 2, staat: `Julij 1699 is begraven Hendrik Gielen, die hier jammerlijk des nachts op zijn bet is vermoort behorende overledene de classis van drie gulden, dus /3.-.-` Dit lijkt Hendrik Michielsz van Drunen te zijn, mede gezien de belening in het volgende jaar van zijn zoon. (gegevens afkomstig van gw.geneanet.org/wjschulze, bronvermelding aldaar: repertorium op de lenen van Emmikhoven en Giessen (J.J.Kort), gepubliceerd in Ons Voorgeslacht 1977, blz. 133-160). Kinderen (bij een onbekende vrouw): 1.Michiel , * ?1665 + ?1750, x Ariaentje Teunisdr. Schoonderwoerd, 4 kinderen 2.Jan , *Almkerk ?1670, zie kwartierstaat, klik op K 3.Anneke , *Waardhuizen ?1675, xGiessen 6-5-1696 Hendrik Claase van Beest 4.Ariaentie , *Waardhuizen 1677, xUitwijk 3-7-1708 Jan Gijsbertse van Beest (~Giessen 20-2-1684 +Giessen 1719, zoon van Gijsbert Claase van Beest en Teuntje Jans), 5 kinderen1196. Pieter Laurents Mulder ( - - Kind )
Geboorteplaats: Emmikhoven

Gehuwd met:


1197. Maeijcken Jans Vinck ( - - Kind )
Geboorteplaats: Dussen

Beschrijving:
Maijcken is getuige bij de doop van ene Theuntje van Dijck (Dussen 7-5-1673), dochter van haar zus Sijken, de andere doopgetuige Arjen Jans Vinck zou zeer wel een broer kunnen zijn.1208. Pieter Aarnoutsz de Man ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1660
Geboorteplaats: Waardhuizen
Datum van overlijden: 01/01/1740
Overleden te: Giessen

Beschrijving:
Kinderen (Ned.Hervormd): 1.Aernout , *Waardhuizen ?1686, zie kwartierstaat, klik op K 2.Eeltje , ?1686 (?) +Uitwijk 25-4-1757, xUitwijk 29-4-1708 Cornelis Otten van der Wal (*Uitwijk ?1678, zoon van Otto van der Wal, Cornelis trouwde later met Maria van Helden) 3.Aaltie , * ?1688 (?), xUitwijk en Waardhuizen 15-11-1711 Arie Thomize de Ruijter (* ?1681, zoon van Thomas de Ruijter) 4.Willemke , * ?1690 (?) +Almkerk na 1743, xUitwijk en Waardhuizen 11-12-1712 Jan Jansz Camerman (* ?1687) 5.Jan , * ?1696, xGiessen 2-6-1721 (otr 17-5-1721) Grietje Zijmonse Casa (~Giessen 25-2-1691 +Giessen, dochter van Sijmen Jansen Case en Beatrix Peters)1210. Arij Jansen de Jongh ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1670
Geboorteplaats: s Gravendeel
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1690
Datum van overlijden: 25/07/1736
Overleden te: s Gravendeel

Gehuwd met:


1211. Ariaentje Jansdr de Man ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1672
Geboorteplaats: s Gravendeel
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1690
Datum van overlijden: 11/11/1747
Overleden te: s Gravendeel


1212. Leendert Frans van Helden ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1633
Geboorteplaats: Wijk en Aalburg
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1658
Gehuwd te: Wijk
Datum van overlijden: 04/03/1694
Overleden te: Wijk voor

Beschrijving:
Leendert bewoont een hoeve, gelegen onder Broeck, op de Biesheuvel Kinderen van Leendert en Aeltje: 1.Frans , *Wijk 1663 + na 1722, xJenneken Aerts van Wijk (dochter van Aert Adriaenszn en Maeijcken Jansdr. van de Brandt). Frans was in 1718 borgemeester van Wijk. 2.Grietje , *Wijk 1664 3.Hermke , *Wijk 1665 +Andel 8-5-1750, xAndel 5-5-1696 Govaert Jan van Andel (zoon van Jan Gijsberts van Andel en Eijke Govaerts Rosa) 4.Jan , *Wijk 1667, xLijntje Willems Bouman, 5 kinderen 5.Gerrit , ~Aalburg 20-10-1675, zie kwartierstaat, klik op K 6.Marieke (Maria) , *Wijk ?1677 + voor 4-4-1757 x1)Jacob van Bergeijk (*?1705), 8 kinderen Er is op 8-2-1681 in `s-Hertogenbosch een tweede huwelijk met Catharina (Catelyen) Jans van Wijck (*Wijk 1650, +na 4-3-1694). De kinderen van dit echtpaar zijn: 7.Coenraad , *Wijk ?1682, soldaat, xWijk 13-4-1707 Geertruij Janse Bax, 3 kinderen 8.Aaltje , *?1683, xArien Meuwszn Sluimers, 5 kinderen

Gehuwd met:


1213. Aeltje Gerrits van Lier ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1635
Geboorteplaats: Wijk
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1658
Gehuwd te: Wijk
Datum van overlijden: 01/01/1679
Overleden te: Wijk


1214. Peter (Pieter) Meertens Coleijn ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1644
Geboorteplaats: Eethen (vermoedelijk)
Huwelijksdatum: 20/10/1669
Gehuwd te: Babylonienbroek

Beschrijving:
Peter Meertensz was diaken van Babylonienbroek, belijdenis te Babylonienbroek 13-12-1671, lidmaat aldaar 10-7-1695. Kinderen van Peter en Mariecke: 1.Bastiaentje , ~Babylonienbroek 12-1-1670, zie kwartierstaat, klik op K 2.Jenneke , ~Babylonienbroek 1671, get: Anneke Meertens Coleijn 3.Maeijcke , ~Babylonienbroek 15-12-1674, get: Cornelia Ariens Jonghe 4.Adriaan , ~Baylonienbroek 2-5-1677 get: Bastiaentien Hendricks Straver +Babylonienbroek 4-3-1723, xBabylonienbroek 13-6-1709 Jenneke Hendricks de Nieuw, dochter van Hendrik Robert de Nieuw en Jenneken Willems Kievits 5.Thonij , ~Babylonienbroek 7-1-1680 get: Anneke Meertens Coleijn 6.Meerten , ~Babylonienbroek 1-1-1683 get: Aeltien Ariens de Jonghe 7.Laurens , ~Babylonienbroek 3-8-1687 +Babylonienbroek 30-6-1760, xBabylonienbroek 5-10-1750 Anneke Woets. Deze Anneke trouwde 2)Babylonienbroek 17-4-1766 Cornelis van Corstanje

Gehuwd met:


1215. Mariecke Ariens (de) Jonghe ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sprang
Doopdatum 16/10/1644
Huwelijksdatum: 20/10/1669
Gehuwd te: Babylonienbroek


1232. Geert Vervelde (Avervelt) ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1634
Geboorteplaats: Aalten in de buurt van Dale
Huwelijksdatum: 27/08/1665
Gehuwd te: Aalten
Ondertrouw: 30/07/1665
Datum van overlijden: (voor) 1697

Beschrijving:
Kinderen van Geert en Engele: 1.Jan , ~Aalten 2-9-1666 2.Jenneken , *Aalten (Dale) ~Aalten 10-11-1667, xDinxperlo (otr 15-12-1695) Jan te Mebel, alias Rengerink (*Dinxperlo ?1655, zoon van Geert te Mebel) 3.Jan , ~Aalten 2-3-1669 4.Geertjen , ~Aalten 29-1-1671 5.Berent , ~Aalten 1-2-1674, zie kwartierstaat, klik op K 6.Tonnisken , ~13-2-1676 7.Warner , ~Aalten 12-8-1677 8.Geesken , ~Aalten 1-8-1680 + voor mei 1716, xAalten 10-5-1705 (otr 19-4-1705) Arent Heijnen, alias Snoeijenbos (~Aalten 10-6-1677 + voor februari 1748, zoon van Hendrik ter Heurne en Geertjen Heijnen) 9.Hendersken , ~Aalten 26-3-1682 10.Engelbertus , ~Aalten 3-2-1684 Geert hertrouwt als weduwnaar van Engele Wolterinck op 13-2-1687 met Geesken Hovinck (of Hoevinck, dochter van Derck Hovink uit Winterswijk). Kinderen uit dit tweede huwelijk: 11.Stijntjen , ~Aalten 4-1-1691 12.Engele , ~Aalten 29-1-1693

Gehuwd met:


1233. Engele Wolterinck ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1636
Geboorteplaats: Aalten in de buurt van Barlo
Huwelijksdatum: 27/08/1665
Gehuwd te: Aalten
Ondertrouw: 30/07/1665
Datum van overlijden: 01/02/1687


1234. Tonnis Navis (Naafs) ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1646
Geboorteplaats: Lintelo
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1663
Datum van overlijden: (ongeveer) 1681

Beschrijving:
Tonnis (ook: Tonis) laat vanaf 1665 diverse kinderen dopen in Aalten. Hij is waarschijnlijk de Tonnis die `met Paschen 1664` met Geesken Geesinck belijdenis doet en lidmaat wordt. Tonis en Geesken hadden Lintelo als woonplaats. Kinderen: 1.Arend , *Lintelo 1664, xAalten 7-7-1689 Fije Linders (dochter van Hendrick Linders), 5 kinderen 2.Dercksken , ~Aalten 29-10-1665, x1)Aalten 1690 Gerrit Fockers x2)Aalten 26-8-1703 Roelof Villekes, alias Lijsen (~Aalten 13-2-1670, zoon van NN en Elsken Wichers) 3.Hendersken , *Lintelo ~Aalten 3-11-1667 + voor juli 1712, xAalten 30-7-1693 (otr 9-7-1693) Hendrick Hulskamp (*Lintelo ?1654 + voor februari 1723, zoon van Karst Hulskamp en Hendersken) 4.Derck , ~Aalten 31-10-1670, xVarsseveld (?) 23-6-1689 Stijne Swerinck, alias Groeninck 5.Jenneken , ~Aalten 31-10-1675, zie kwartierstaat, klik op K 6.Lubbeken , *Lintelo ~Aalten 10-11-1678, xAalten 15-11-1705 (otr 11-10-1705) Lubbert te Kampe (*Aalten (IJzerlo) ?1671, zoon van Herman te Kampe en Stijne (Stijntjen) Messinck) 7.Berendjen , ~Aalten 8-1-1680

Gehuwd met:


1235. Geesken Geessinck ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1646
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1663

Beschrijving:
Bij het overlijden van Tonis is Geesken 35 jaar oud. Zij hertrouwt in 1682 met Wander te Hengevelt. Het eerste kind uit dit tweede huwelijk wordt ingeschreven als Tonnis Navis. Ook de broers Gerrit Jan en Geert krijgen in het doopregister niet de naam Te Hengevelt, maar Navis. Gerrit Jan heet later trouwens Jan Prange, na zijn huwelijk met Geertje Prange. Ook zijn nageslacht heet Prange, naar de boerderij (bronnen: members.lycos.nl/dennybroekhuis en pardus-larus.student.utwente.nl)1240. Berend Fockink ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1631
Geboorteplaats:
Datum van overlijden: 01/03/1695

Beschrijving:
Berent en Enneken woonden in Aalten (Barlo)

Gehuwd met:


1241. Enneken Fockink ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1645
Geboorteplaats:


1242. Warner te Bockel (alias Oenck, Oyijnk, Bockel, Borninckhof) ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1633
Geboorteplaats: Aalten in de buurt van Barlo
Huwelijksdatum: 19/10/1673
Gehuwd te: Aalten
Ondertrouw: 21/09/1673
Datum van overlijden: (voor) 1719

Beschrijving:
Warner woonde te Winterswijk (Ratum) en Aalten (Barlo). Bij zijn derde en vierde huwelijk heet Warner `te Bockel`. Het huwelijk met Aeltjen Manschot is zijn vierde. Het complete overzicht van Warners huwelijken en zijn kinderen: x1) 6-4-1658 Lijsbeth ten Bockel (* ?1614, dochter van Warner tho Buckell en NN). Als echtgenote komt zij voor in het hofboek van Miste. Zij zal dan een dochter zijn van de vorige scholte te Beckel. x2) Trijne Berninck Kind: 1.Trijntje te Bockel , *Aalten (dorp) ong. 1663, xZeddam 19-3-1679 (otr Aalten 2-3-1679) Jan Herfkens, alias Bockel (* ong. 1652, woonplaats Zeddam) x3)Aalten 10-9-1665 (otr Aalten 13-8-1665) Marie Geesinck, alias Essink (*Winterswijk (Meddo), ?1631 + voor november 1666, dochter van Jan Geesijnck en Jenneken te Meulande. Kinderen: 2.Marie te Bockel , *Aalten (Barlo) ~Aalten 5-8-1666, x20-10-1689 Evert Arians (*Varsseveld ?1659, zoon van Ariaen Jansen) x4)Aalten 16-12-1666 (otr 25-11-1666) Trijntjen Schulten (van Ratum) (*Winterswijk ?1641 + voor september 1673, dochter van Aelbert Scholte tot Ratum en Stijnken te Bengevoort). Kinderen: 3.Lijsbeth te Bockel , *Aalten (Barlo) ~Aalten 20-10-1667, xWinterswijk 27-4-1692 (otr 9-4-1692) Isaac Degener (*Winterswijk-dorp ?1652, zoon van Degener Gerritsen en Griete Tijsen) 4.Wessel te Bockel , *Aalten (Barlo) 1668/1669, xAalten 15-3-1696 (otr Aalten 23-2-1696) Armgard Lomans (~Aalten 3-8-1673 + voor maart 1722, dochter van Geurt te Gussincklo en Hermken Lomans. Wessel en Armgard bewoonden het hofgoed Bockel 5.Janna te Bockel , ~Aalten 13-2-1670 x5)Aalten 19-10-1673 Aeltjen Manschot . Kinderen: 6.Trijne te Bockel, alias Manschot , ~Aalten 21-6-1674, zie kwartierstaat, klik op K 7.Jan te Bockel , ~Aalten 19-12-1675 8.Tonis te Bockel , ~Aalten 28-1-1677 x6)Aalten 22-4-1677 (otr Aalten 8-4-1677) Lutte Borninckhof (~Aalten 22-4-1660, dochter van Jan Borninckhof en Geesken te Boveldt. Kinderen: 9.Geertje te Bockel, alias Oonk , *Aalten (Barlo) ?1678, xAalten 27-7-1707 (otr Aalten 3-7-1707) Jan Oonck (~Aalten 8-7-1683 + voor mei 1738, zoon van Jan Oonck en Griete). `Getr. voort bedde, omdat den bruijdegom dodelijk siek was` 10.Geesken te Bockel , *Aalten (Barlo) ?1679 +Dinxperlo (beggelder) 30-6-1767, xDinxperlo 20-5-1703 Hendrik Ubbink, alias op Kuipershuus (*Dingden (Dui) ?1678 +Dinxperlo (Beggelder) 6-4-1764, zoon van Jan Ubbink). Geesken en Hendrik woonden te Dinxperlo (Soederwijck) 11.Aaltje Borninkhof, alias te Bockel , ~Aalten 27-6-1680 x1)Bocholt 18-6-1702 (otr Aalten 5-6-1702) Bernard Lodewijk Dotte (*Bocholt ?1672 +1737).Aaltje en Bernard woonden te Bocholt. x2)Bocholt 2-9-1738 Geert Scheenck (~Aalten 5-1-1679, zoon van Jan Scheenck en Stijne Heijnen) 12.Roelof te Bockel, alias Harmelink , *Aalten (Barlo) ~Aalten 17-10-1686 +Winterswijk voor juni 1756, otr Aalten/Winterswijk 17-9-1719 Hendersken Harmelink (*Winterswijk (Miste) ~Winterswijk 22-6-1695 +Winterswijk 9-7-1765, dochter van Hendrick Hijenck en Stijnken Lammerdinck 13.Gerrit te Bockel , ~Aalten 17-5-1691 Op de site http://pardus-larus.student.utwente.nl/gerrit/alg-ger/verdiep/mons/adres343.htm is interessante informatie te vinden betreffende het Hofgoed Bockel. Hier wordt geschreven over het drama van de erfopvolging in 1665, als Warner Oyink, getrouwd met Lijsbeth te Buckel, als enige erfgenaam van Warner te Buckel (vererving van boerderijbeheer was ook mogelijk via de vrouwelijke lijn) in het bezit van de hof wordt gesteld. Dat gaf geduvel in de familie, want Warner Oyinck was een vreemdeling. Als Schulte Te Bockel was Warner Oenck trouwens geen eigenaar. Hij bewoonde de Hof en werkte er volgens de regels van het Lohnse hofrecht

Beroep:
schulte toe Bockel

Gehuwd met:


1243. Aeltjen Manschot ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1653
Geboorteplaats: Lichtenvoorde in de buurt van Hervelt
Huwelijksdatum: 19/10/1673
Gehuwd te: Aalten
Ondertrouw: 21/09/1673
Datum van overlijden: 01/04/1677


1244. Hendrik te Gussinklo ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1642
Geboorteplaats: Lintelo
Huwelijksdatum: 04/11/1666
Gehuwd te: Aalten
Ondertrouw: 30/09/1666
Datum van overlijden: 01/03/1681

Beschrijving:
Hendrik trouwde eerst met Gerritjen Wolteringhs (*Lintelo ?1626 + voor november 1666, woonplaats Lintelo). Hij krijgt bij haar 1 dochter: 1.Dercksken , *Lintelo ?1662, xAalten 13-3-1681 (otr Aalten 20-2-1681) Wessel Doenck (*Aalten-Barlo ?1649, zoon van Geert Doenck) Kinderen van Hendrik en Mette: 2.Berent , *Lintelo ~29-12-1667, zie kwartierstaat, klik op K 3.Gerrit (Jan) te Gussinklo, alias Scholten , *Lintelo ~Aalten 5-2-1671, xAalten 31-10-1697 (otr Aalten 10-11-1697) Jantjen te Neet (*Aalten-Barlo ~Aalten 23-3-1673, dochter van Herman Wensinck en Griete Doornink) 4.Dersken , *Lintelo ~Aalten 2-8-1674, xAalten 3-4-1692 (otr Aalten 13-3-1692) Derck Tolkamp (*Aalten-Haart ~Aalten 19-2-1671, zoon van Engelbert Sibelinck en Hendersken Tolkamp) 5.Eva , ~Aalten 4-11-1677 6.Warner te Gussinklo, alias Neet , *Aalten (Barlo) ~Aalten 24-11-1681 + voor augustus 1758, xAalten 16-12-1705 (otr Aalten 15-11-1705) Griete Swijtink (*Aalten-Barlo ~Aalten 3-2-1684, dochter van Henric Penninck en Berentjen Swijtingh). Warner woonde te Neeth

Gehuwd met:


1245. Mette Rosijn (alias: op Eppink) ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1635
Geboorteplaats: Lintelo
Huwelijksdatum: 04/11/1666
Gehuwd te: Aalten
Ondertrouw: 30/09/1666


1246. Wolter Wolterinck ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1651
Geboorteplaats:
Datum van overlijden: 01/03/1696

Beschrijving:
Wolter en Geesken woonden te Lintelo

Gehuwd met:


1247. Geesken te Gussincklo ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1649
Geboorteplaats:

Beschrijving:
Geesken trouwde eerder op 13-4-1684 te Aalten met Geert Jentinck (*Aalten-dorp ?1648, zoon van Jan Jentinck)1264. Claes Stevens Sluijmer ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 21/10/1674
Gehuwd te: Lekkerkerk

Beschrijving:
Claes wordt bij het huwelijk omschreven als jongeman van Lekkerkerk

Gehuwd met:


1265. Marichje Commersdr. Treest ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1648

Huwelijksdatum: 21/10/1674
Gehuwd te: Lekkerkerk

Beschrijving:
Marichje trouwde eerder (Lekkerkerk 17-10-1679, gereformeerd) met Jacob Gijsberts (Gijszn) Pijl1266. Dirck Willemsz Thijnenburg ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1652
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 11/01/1679
Gehuwd te: Lekkerkerk
Datum van overlijden: 12/03/1716
Overleden te: Lekkerkerk

Beschrijving:
Kinderen (gereformeerd gedoopt): 1.Willempie , ~Lekkerkerk 27-4-1681, zie kwartierstaat, klik op K 2.Annigie , ~Lekkerkerk 1-1-1689, xLekkerkerk 25-3-1714 Jakis Klerk (~Lekkerkerk 7-9-1687, zoon van Cornelis Klerk en Stijntie van der Wouden)

Gehuwd met:


1267. Leentje Woutersdr. van der Woude ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1653
Geboorteplaats: Lekkerkerk
Huwelijksdatum: 11/01/1679
Gehuwd te: Lekkerkerk


1270. Jan Jansz Dubbeldam ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1660
Geboorteplaats: Ammerstol
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1684
Gehuwd te: Ammerstol

Beschrijving:
Kinderen: 1.Hendrik *Ammerstol ong. 1684 +Ammerstol 7-4-1772, arbeider, x Mergje Kleijs (Klaas) Berger (*Ammerstol ong. 1688 +Ammerstol 10-7-1761), 10 kinderen 2.Eeuwit *Ammerstol ong. 1686 +Ammerstol 2-12-1761, landbouwer 3.Cornelis *Ammerstol ong.1688 +Ammerstol 24-3-1770, arbeider, xBergambacht 10-4-1713 Niesje Cornelisdr. Kok (Cock, Koek) (*Bergambacht 11-11-1689, +Ammerstol 4-8-1761) 4.Ariaantje *Ammerstol ong.1690, zie kwartierstaat, klik op K

Beroep:
arbeider

Gehuwd met:


1271. Toontje Cornelisdr - - - - ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1660
Geboorteplaats: Ammerstol
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1684
Gehuwd te: Ammerstol


1280. Mateus (Mathijs) Versantvoort ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1650
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 16/02/1677
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 06/02/1677
Datum van overlijden: 06/04/1716

Overleden kort voor (dan wordt hij als schepen vervangen)

Beschrijving:
Mathijs is borgemeester van Olland en Houtem (1680) en provisor der Tafel van de H.Geest (armmeester) in 1697 en 1702. Verder wordt hij in 1684, 1685, 1689, 1691, 1693, 1704, 1705 en 1711 genoemd als schepen. Kinderen: 1.Dirck , +tussen 1-5-1736 en 6-9-1743, xSint-Oedenrode 23-1-1701 Christina Peters van Herentum (+tussen 1-9-1744 en 15-1-1745) 2.Adriaan , *tussen 1684 en 1688, xSint-Oedenrode RK 3-6-1705 (schepen 28-6-1705) Catharina der Kinderen (weduwe van Willem Kerkhoff), 4 kinderen 3.Jan , *tussen 1684 en 1688 4.Lambert ~Sint-Oedenrode 7-1-1690, zie kwartierstaat, klik op K 5.Barbara , x1) Sint-Oedenrode 2-8-1722 Willem Jan Sanders, 4 kinderen, x2) Sint-Oedenrode 28-10-1742 Willem Kerkhoff

Gehuwd met:


1281. Maria (Maeyken) Fransen Rovers ( Vader - Moeder - Kind )

Doopdatum 26/03/1654
Huwelijksdatum: 16/02/1677
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 06/02/1677
Datum van overlijden: (ongeveer) 21/09/1719

Overleden tussen 22-11-1717 en 21-9-17191282. Wilhelmus Kerkhof ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1660
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 20/10/1697
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:
Willem trouwde eerder (Sint-Oedenrode 27-1-1685) al met Maria Ariens. Er waren twee kinderen uit dit huwelijk: Willem en Anneke. Na de geboorte van Maria (zie kwartierstaat, klik K) kregen Willem en Catharina nog een zoon Adrianus (~Sint-Oedenrode 23-2-1700).

Gehuwd met:


1283. Cathalijn (Catharina) Willems der Kinderen ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1680
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 20/10/1697
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:
Cathalijn hertrouwde te Sint-Oedenrode 3-6-1705 met Adrianus Versantvoort. Zij kregen de volgende kinderen: Elizabetha , ~Sint-Oedenrode 2-3-1710 +Sint-Oedenrode 2-5-1785, xSint-Oedenrode 2-11-1732 Cornelius van de Laar (~Sint-Oedenrode 1-4-1709 +Sint-Oedenrode 6-12-1784), 9 kinderen Jenneke , xSint-Oedenrode 15-7-1731 Goort Marten Hurcx (~2-5-1707). Kind: Maria Willem Marie1288. Joannis Ariaens van Roij ( - - Kind )

Gehuwd met:


1289. Mechtildis Cornelisse van der Meijden ( - - Kind )1290. Adrian Huijbert Eijkemans ( - - Kind )

Gehuwd met:


1291. Antonet Cornelissen (`royen Hein`) - - - - ( - - Kind )1292. Quilhelmus Baaijens ( - - Kind )1296. Adriaen van der Heijde ( - - Kind )1298. Adriaan Ruth Cluijtmans ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 16/02/1676
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Gehuwd met:


1299. Maria Anthonis Aerts ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 16/02/1676
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:
Maria hertrouwde met Hendrik Cornelis van de Oever1302. Petrus Jansen van Erp ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1670
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 07/02/1700
Datum van overlijden: 12/12/1750
Overleden te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:
Kinderen: 1.Johannes , ~Sint-Oedenrode 25-11-1700, zie kwartierstaat, klik op K bij 1492 of 1493 2.Antonius , ~Sint-Oedenrode 13-10-1702 3.Barbara , ~Sint-Oedenrode 4-10-1704, zie kwartierstaat, klik op K bij 1302 of 1303 4.Toni , *Sint-Oedenrode 1705 5.Jenneke , *Sint-Oedenrode 1706

Gehuwd met:


1303. Helena (Heijlcken) Ariaens van Veghel ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1672
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 07/02/1700
Datum van overlijden: 17/02/1758
Overleden te: Sint-Oedenrode


1304. Aart Aart Habraken ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 19/08/1689
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 02/02/1716
Gehuwd te: Breugel
Datum van overlijden: 30/11/1772
Overleden te: Nuenen

Beschrijving:
Kinderen: 1.Arnoldus (Aert) , ~Breugel 8-11-1716, zie kwartierstaat, klik op K 2.Antonius (Anthony) , ~Breugel 7-2-1718 + voor 1770 3.Elisabeth ~Nederwetten 8-10-1719, x Francis Sengers 4.Johanna ~Nederwetten 27-12-1720, xNederwetten 28-2-1745 Jan Zengers (uit Batenburg) 5.Theodorus ~Nederwetten 15-3-1722 6.Lambertus , ~Nederwetten 5-10-1723 +St.-Oedenrode 31-8-1797, xSint-Oedenrode 17-11-1748 Maria Hendrik Vogels (~St.-Oedenrode 24-4-1727), 5 kinderen 7.Elisabeth , ~Nederwetten 9-2-1725, xNederwetten 16-2-1749 Dirk Hendrik van Gestel (~Berlicum 24-12-1725), minstens 2 kinderen 8.Arnoldus , ~Nederwetten 31-7-1726 9.Adriana , ~Nederwetten 4-3-1728 10.Margaretha , ~Nederwetten 6-2-1730, bleef ongehuwd 11.Annemie , ~Nederwetten 17-8-1731, xNuenen 22-11-1750 Nicolaas Peter Coolen (~Nuenen 15-4-1726) 12.Maria , ~Nederwetten 25-5-1733 +Nuenen 14-3-1812, xNuenen 10-6-1753 Dirk van Lieshout (~Nuenen 15-5-1729) 13.Wilhelma , ~Nederwetten 1-12-1734 14.Arnoldus , ~Nederwetten 30-8-1736 15.Adrianus , ~Nederwetten 15-11-1738

Gehuwd met:


1305. Maria Joseph Beck (Bex) ( Vader - - Kind )

Gedoopt te: Breugel
Doopdatum 14/08/1689
Huwelijksdatum: 02/02/1716
Gehuwd te: Breugel
Begraven: 07/06/1784
Begraven te: Nederwetten


1306. Michael Janse van Lieshout ( - - Kind )

Beschrijving:
Michael was enkele malen burgemeester van Breugel

Gehuwd met:


1307. Joanna Mathijs Schuttjens ( - - Kind )

Begraven: 04/04/1803
Begraven te: Breugel


1308. Henricus Jansen - - - - ( - - Kind )

Gehuwd met:


1309. Wilhelma - - - - ( - - Kind )1310. Joannes Cluijtmans ( - - Kind )

Gehuwd met:


1311. Maria - - - - ( - - Kind )1316. Jan Wouter van de Schoot (Vogels) ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 21/02/1659
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Gehuwd met:


1317. Maijke Jan Handrix Habraken ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 21/02/1659
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


1318. Hendrik van Deursen ( - - Kind )
Geboortedatum: 20/01/1666
Geboorteplaats: Veghel
Huwelijksdatum: 15/01/1686
Gehuwd te: Erp

Gehuwd met:


1319. Gerarda Peter Goijarts ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 15/01/1686
Gehuwd te: Erp


1324. Adriaan (van de) Kerkhof ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 18/02/1685
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:

Adriaan was schepen van Sint-Oedenrode (1702)


Gehuwd met:


1325. Johanna (Jenneke Jan Adams) van der Hagen ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 18/02/1685
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


1326. Lambertus Willem Jan der Kinderen ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 20/06/1701
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Gehuwd met:


1327. Joanna Jan Aert Habraken ( - - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 05/06/1679
Huwelijksdatum: 20/06/1701
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


1332. Cornelis Jan Sanders ( - - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 29/01/1633

Gehuwd met:


1333. Judick Theodorus Thomasse van Ham ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1640
Geboorteplaats:


1334. Joannes Theunis (Willems) ( - - Kind )

Gehuwd met:


1335. Aldegonda Willems - - - - ( - - Kind )1340. Lambertus Evers van Geffen ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Helmond
Doopdatum 11/11/1669
Huwelijksdatum: 17/10/1694
Gehuwd te: Helmond
Datum van overlijden: 27/09/1747
Overleden te: Helmond

Beroep:
hovenier

Gehuwd met:


1341. Maria Jacobs van Cauwenberg ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Helmond
Doopdatum 19/04/1671
Huwelijksdatum: 17/10/1694
Gehuwd te: Helmond
Datum van overlijden: 07/07/1737
Overleden te: Helmond


1342. Johannes Jacob van Asten ( - - Kind )

Beschrijving:
Kinderen van Johannes en Catharina: 1.Jacobus , ~Mierlo 30-9-1689 p: Martinus van Asten m: Petronilla van Sandfort 2.Franciscus , ~Mierlo 30-10-1693 p: Wilhelmus Jacobus van Asten m: Johanna Godefridus Koninck 3.Franciscus , ~Mierlo 25-1-1695 p: Wilhelmus Johannes Wildens m: Dympna van Boeschot i.p.v. peter: Catharina Jacobus van Asten 4.Johanna , ~Mierlo 9-4-1696 p: Andreas Andrisen m: Maria Peeters 5.Norbertina , ~Mierlo 18-9-1697, zie kwartierstaat, klik op K 6.Anna Catharina , ~Mierlo 24-1-1702 p: Gregorius Baekers m: Hildegundis Smits

Gehuwd met:


1343. Catharina Goort Coninckx ( - - Kind )1344. Godefridus Cornelis van Bavel ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1621

Huwelijksdatum: 07/01/1657
Gehuwd te: Breda

Beschrijving:
Van Godefridus is bekend dat hij in 1647 aan de Vischmarkt woonde. Op 9-1-1662 verleende het stadsbestuur hem een aanstelling tot makelaar van de granen. Het zou kunnen dat Godefridus op 12-10-1681 te Breda is begraven (dit is echter slechts een potloodnotitie). Godefridus, ook Govaert of Goduardus genoemd, trouwde eerder met Adriaentken Jansdr van Aerdenburg (ze stond ook bekend onder de achternaam Speets of Spits en woonde in de Korte Brugstraat). Er waren 5 kinderen uit dit huwelijk (xBreda 17-2-1647): 1.Engelberta , ~Breda 24-6-1648 2.Elisabeth , ~Breda 14-7-1649 3.Elisabeth , ~Breda 30-11-1650 4.Cornelia , ~Breda 16-12-1654, xThomas Chierman 5.Johanna , ~Breda 5-1-1652, xJasper Chierman Na het overlijden van Adriana in 1655 hertrouwde Godefridus met Elisabeth Cocqs, bij wie hij nog 8 kinderen kreeg: 6.Petrus , ~Breda 13-2-1658 + voor 1-2-1690, hij erfde het huis De Eenhoorn aan de Haven 7.Paulina , ~Breda 25-1-1660, xJohannis Vermeulen 8.Cornelis , ~Breda 6-5-1664 (xAnna NN) 9.Elisabeth , ~Breda 16-2-1666 10.Johannes , ~Breda 25-10-1674 11.Catharina , ~Breda 21-10-1676 12.Maria , xPieter Claessen van Noordermeer (+1-3-1713) 13.Willem , *Breda ? 1677-1679, zie kwartierstaat, klik op K

Beroep:
bezat de bakkerij De Eenhoorn (is nu Haven 19)

Gehuwd met:


1345. Elisabeth Cocqs ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 07/01/1657
Gehuwd te: Breda
Datum van overlijden: (ongeveer) 1681
Overleden te:


1346. Arnoldus Smits ( - - Kind )

Beschrijving:
Arnoldus en Catharina had naast dochter Maria (~Breda 10-7-1682, p:Adrianus van Gils m: Petronella van Gils, zie kwartierstaat, K) nog een zoon Joannes (~Breda 26-9-1677 p: Henricus Smits m: Anna van Gils)

Gehuwd met:


1347. Catharina van Gils ( - - Kind )1350. Henrick Houtkamp ( - - Kind )

Datum van overlijden: 14/03/1714
Overleden te: Dordrecht

Beroep:
kuiper

Gehuwd met:


1351. Judith (Juijdick) Constant ( - - Kind )

Datum van overlijden: 25/01/1725
Overleden te: Dordrecht

Beschrijving:
Judith getuigt (1 keer samen met haar man Henricus Houdtkamp) in Rotterdam bij de geboorte (R.K.) van enkele kinderen van Anna Maria Constant, die de tweede vrouw van ene Elbert Wijnouts was. Ook Jenneke Constant en Anna Constant worden als getuigen opgevoerd. Het betreft hier waarschijnlijk zussen van Judith. Bij haar overlijden laat Juijdick twee weeskinderen na.1376. Joost Adriaan Horsten ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Dongen
Doopdatum 21/10/1662
Huwelijksdatum: 18/10/1693
Gehuwd te: Dongen
Ondertrouw: 30/09/1693
Datum van overlijden: 14/11/1732
Overleden te: Dongen

Beroep:
bouwer

Gehuwd met:


1377. Anna (Anneken) Willem Buijs ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1669
Geboorteplaats: Raamsdonk
Huwelijksdatum: 18/10/1693
Gehuwd te: Dongen
Ondertrouw: 30/09/1693
Datum van overlijden: 20/12/1743
Overleden te: Dongen


1378. Jan Broekhoven ( - - Kind )
Geboorteplaats: Dongen
Huwelijksdatum: 13/11/1721
Gehuwd te: Dongen
Datum van overlijden: (voor) 1729
Overleden te: Oosterhout

Gehuwd met:


1379. Cornelia Horsten ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Dongen
Doopdatum 24/12/1695
Huwelijksdatum: 13/11/1721
Gehuwd te: Dongen


1380. Henrici Michiel Schaepsmeerder ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 25/02/1676
Gehuwd te: Tilburg
Ondertrouw: 29/01/1676

Gehuwd met:


1381. Anna Roeloff Kievits ( - - Kind )

Gedoopt te: Tilburg
Doopdatum 08/04/1644
Huwelijksdatum: 25/02/1676
Gehuwd te: Tilburg
Ondertrouw: 29/01/1676
Datum van overlijden: 13/11/1691
Overleden te: Tilburg


1384. Martinus Venmans ( - - Kind )

Datum van overlijden: 30/12/1693
Overleden te: Tilburg

Beschrijving:
Kinderen: 1.Anna , ~Tilburg 12-9-1684, xJoannis Wagemakers 2.Johannes , ~Tilburg 9-5-1686 3.Catharina , ~Tilburg 20-11-1687 4.Maria , ~Tilburg 20-11-1687 5.Adrianus , ~Tilburg 5-8-1690 6.Joes (Johannes) , ~Tilburg 22-4-1692, zie kwartierstaat, klik op K 7.Martinus , ~Tilburg 17-2-1694 +Tilburg 5-3-1717

Gehuwd met:


1385. Theodora - - - - ( - - Kind )

Beschrijving:
Theodora komt in 1 akte voor als Dorothea, en met regelmaat als Dirckje. Waarschijnlijk is haar achternaam Baijens, want het Tilburgs archief geeft een tweede huwelijk van Dirckje Jan Baijens (weduwe van Marten Vennemans) met Jan Michiel Backers (xTilburg 12-9-1694).1386. Christianus (Corstiaan) Peter van Esch ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 31/01/1656
Geboorteplaats: Tilburg
Huwelijksdatum: 01/03/1682
Gehuwd te: Tilburg
Datum van overlijden: 22/12/1719
Overleden te: Tilburg

Beschrijving:
Kinderen: 1.Barbara ~Tilburg 7-2-1683 2.Petrus ~Tilburg 26-9-1684 3.Anna Catharina ~Tilburg 10-4-1688 4.Jacobus ~Tilburg 7-2-1692 5.Hubertus ~Tilburg 31-10-1694 6.Aldegundis (Aldegonda) ~Tilburg 31-10-1694, zie kwartierstaat, klik op K

Gehuwd met:


1387. Petronella (Pieternel) Wouter Verheijden ( - - Kind )
Geboortedatum: 04/11/1657
Geboorteplaats: Diessen
Huwelijksdatum: 01/03/1682
Gehuwd te: Tilburg
Datum van overlijden: 20/11/1737
Overleden te: Tilburg


1388. Petrus Hamels ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 28/10/1688
Gehuwd te: Diest

Gehuwd met:


1389. Margareta Rulens ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 28/10/1688
Gehuwd te: Diest
Datum van overlijden: 15/07/1723
Overleden te: Diest


1390. Dirck Frans van de Brul ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1643
Geboorteplaats: Rotterdam
Huwelijksdatum: 04/01/1671
Gehuwd te: Tilburg
Datum van overlijden: 23/01/1703
Overleden te: Tilburg

Beschrijving:
Dirck trouwde eerder (Tilburg 29-4-1668) met Neeltjen Adriaen Heijsten (+Tilburg 14-9-1669) Een week na het overlijden van Neeltjen overlijdt ook het kind van Dirk en Neeltje (dit kind krijgt in de betreffende overlijdens- en begraafaktes - beide op 21-9-1669 - geen voornaam). Kinderen van Dirck en Maria: 1.Cornelia Isodora ~Tilburg 23-12-1671 ⃞Tilburg 21-7-1758 xTilburg 1-5-1690 Godefridus Jan Goijaert Mutsaers (~Tilburg 4-7-1669 +Tilburg 20-2-1750), 11 kinderen 2.Gerard ~Tilburg 31-7-1673 xTilburg 29-1-1698 Cornelia Smarien 3.Frans (Franciscus) ~Tilburg 24-11-1675 4.Johanna ~Tilburg 22-8-1678 xTilburg 29-1-1698 Huijbert Peter Jan Smarien, kind: Frans 5.Catharina ~Tilburg 30-4-1681 6.Anna (Anneke) ~Tilburg 13-8-1683 +Tilburg 5-4-1702 7.Joannes ~Tilburg 28-3-1686 +Tilburg 31-3-1686 8.Jan (Joannes) ~Tilburg 12-4-1687 9.Maria ~Tilburg 11-7-1689, zie kwartierstaat, klik op K Enig voorbehoud bij dit rijtje is op zijn plaats. Kind nr.2 Gerard ben ik zelf in het Tilburgs archief niet tegengekomen, maar wordt wel door bronnen op internet genoemd

Beroep:
koopman in wol en laken

Gehuwd met:


1391. Maria Gerit Jan de Rooij ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1652
Geboorteplaats: Tilburg
Huwelijksdatum: 04/01/1671
Gehuwd te: Tilburg
Begraven: 09/03/1702
Begraven te: Tilburg


1400. Gerardus Jansen van Loosbroek ( Vader - - Kind )

Gedoopt te: Macharen
Doopdatum 03/10/1643
Huwelijksdatum: 31/07/1667
Gehuwd te: Macharen
Datum van overlijden: 03/11/1701
Overleden te: Macharen

Beschrijving:
Naast zoon Michael (zie kwartierstaat, klik op K) kregen Gerardus en Henrica de zonen Wilhelmus, Henricus en Joannes. Gerardus hertrouwde op 8-10-1686 met Leonarda Jans van Lent

Gehuwd met:


1401. Henrica Michiels van Mil ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 31/07/1667
Gehuwd te: Macharen


1402. Jakobus van Erp ( - - Kind )

Gedoopt te: Megen
Doopdatum 29/03/1631
Huwelijksdatum: 13/02/1659
Gehuwd te: Megen
Ondertrouw: 25/01/1659
Datum van overlijden: 16/09/1701
Overleden te: Megen

Gehuwd met:


1403. Sophia Genoveva Anthonisse ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 13/02/1659
Gehuwd te: Megen
Ondertrouw: 25/01/1659


1404. Dirk Driessen van Grinsven ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1655

Datum van overlijden: 09/06/1694
Overleden te: Heesch

Beschrijving:
Dirk hertrouwde in Heesch op 2-5-1694 met Honoria Gerrits

Gehuwd met:


1405. Petronella Jansen ( - - Kind )1406. Quirinus Claeszn. van Gemert ( - - Kind )

Gedoopt te: Oss
Doopdatum 28/05/1658
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1680

Gehuwd met:


1407. Wilhelmina - - - - ( - - Kind )

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1680


1422. Antonius van Rijsinge ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 11/02/1662
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:
Antonius hertrouwde met Nelleken Peters

Gehuwd met:


1423. Peterken Willem Fransen der Kinderen ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 11/02/1662
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


1428. Ruth Ariaens Coeveringh ( - - Kind )

Gehuwd met:


1429. Cathalijn Cornelisse Schovers ( - - Kind )1432. Johannes Gerts van de Mosselaar ( - - Kind )

Gehuwd met:


1433. Catharina Peter - - - - ( - - Kind )1434. Hendrik van Aerle ( - - Kind )

Gehuwd met:


1435. Catalijn van de Wijdeven ( - - Kind )1444. Jan Wouter van de Schoot (Vogels) ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 21/02/1659
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Gehuwd met:


1445. Maijke Jan Handrix Habraken ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 21/02/1659
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


1446. Hendrik van Deursen ( - - Kind )
Geboortedatum: 20/01/1666
Geboorteplaats: Veghel
Huwelijksdatum: 15/01/1686
Gehuwd te: Erp

Gehuwd met:


1447. Gerarda Peter Goijarts ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 15/01/1686
Gehuwd te: Erp


1452. Adriaan (van de) Kerkhof ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 18/02/1685
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:

Adriaan was schepen van Sint-Oedenrode (1702)


Gehuwd met:


1453. Johanna (Jenneke Jan Adams) van der Hagen ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 18/02/1685
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


1454. Lambertus Willem Jan der Kinderen ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 20/06/1701
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Gehuwd met:


1455. Joanna Jan Aert Habraken ( - - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 05/06/1679
Huwelijksdatum: 20/06/1701
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


1460. Cornelis Jan Sanders ( - - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 29/01/1633

Gehuwd met:


1461. Judick Theodorus Thomasse van Ham ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1640
Geboorteplaats:


1462. Joannes Theunis (Willems) ( - - Kind )

Gehuwd met:


1463. Aldegonda Willems - - - - ( - - Kind )1468. Lambertus Evers van Geffen ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Helmond
Doopdatum 11/11/1669
Huwelijksdatum: 17/10/1694
Gehuwd te: Helmond
Datum van overlijden: 27/09/1747
Overleden te: Helmond

Beroep:
hovenier

Gehuwd met:


1469. Maria Jacobs van Cauwenberg ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Helmond
Doopdatum 19/04/1671
Huwelijksdatum: 17/10/1694
Gehuwd te: Helmond
Datum van overlijden: 07/07/1737
Overleden te: Helmond


1470. Johannes Jacob van Asten ( - - Kind )

Beschrijving:
Kinderen van Johannes en Catharina: 1.Jacobus , ~Mierlo 30-9-1689 p: Martinus van Asten m: Petronilla van Sandfort 2.Franciscus , ~Mierlo 30-10-1693 p: Wilhelmus Jacobus van Asten m: Johanna Godefridus Koninck 3.Franciscus , ~Mierlo 25-1-1695 p: Wilhelmus Johannes Wildens m: Dympna van Boeschot i.p.v. peter: Catharina Jacobus van Asten 4.Johanna , ~Mierlo 9-4-1696 p: Andreas Andrisen m: Maria Peeters 5.Norbertina , ~Mierlo 18-9-1697, zie kwartierstaat, klik op K 6.Anna Catharina , ~Mierlo 24-1-1702 p: Gregorius Baekers m: Hildegundis Smits

Gehuwd met:


1471. Catharina Goort Coninckx ( - - Kind )1472. Willem van de Laar ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 01/01/1657
Huwelijksdatum: 16/06/1683
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Datum van overlijden: 24/10/1732
Overleden te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:
Willem woonde op de Kleine Laar (neerhoeve) en later op de Grote Laar . Hij koos de achternaam Van de Laar en gebruikte vanaf 1696 een zegel met de afbeelding van een ploeg. Kinderen: 1.Henricus (Hendrick) , *Sint-Oedenrode 1684, zie kwartierstaat, klik op K bij 1472 2.Mathijs , ~Sint-Oedenrode 12-9-1685, zie kwartierstaat, klik op K bij 1528 3.Petrus , ~Sint-Oedenrode 9-2-1688 of 1689 +Sint-Oedenrode ?1696 4.Roeloff , ~Sint-Oedenrode in de periode 1695-1697, jong gestorven

Gehuwd met:


1473. Magdalena Masen ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 11/10/1655
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 16/06/1683
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


1474. Dirck Gijsbert van Boxtel ( - - Kind )

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1683
Gehuwd te: Veghel

Gehuwd met:


1475. Heijlke Cornelis Verhagen ( - - Kind )

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1683
Gehuwd te: Veghel


1476. Mateus (Mathijs) Versantvoort ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1650
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 16/02/1677
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 06/02/1677
Datum van overlijden: 06/04/1716

Overleden kort voor (dan wordt hij als schepen vervangen)

Beschrijving:
Mathijs is borgemeester van Olland en Houtem (1680) en provisor der Tafel van de H.Geest (armmeester) in 1697 en 1702. Verder wordt hij in 1684, 1685, 1689, 1691, 1693, 1704, 1705 en 1711 genoemd als schepen. Kinderen: 1.Dirck , +tussen 1-5-1736 en 6-9-1743, xSint-Oedenrode 23-1-1701 Christina Peters van Herentum (+tussen 1-9-1744 en 15-1-1745) 2.Adriaan , *tussen 1684 en 1688, xSint-Oedenrode RK 3-6-1705 (schepen 28-6-1705) Catharina der Kinderen (weduwe van Willem Kerkhoff), 4 kinderen 3.Jan , *tussen 1684 en 1688 4.Lambert ~Sint-Oedenrode 7-1-1690, zie kwartierstaat, klik op K 5.Barbara , x1) Sint-Oedenrode 2-8-1722 Willem Jan Sanders, 4 kinderen, x2) Sint-Oedenrode 28-10-1742 Willem Kerkhoff

Gehuwd met:


1477. Maria (Maeyken) Fransen Rovers ( Vader - Moeder - Kind )

Doopdatum 26/03/1654
Huwelijksdatum: 16/02/1677
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 06/02/1677
Datum van overlijden: (ongeveer) 21/09/1719

Overleden tussen 22-11-1717 en 21-9-17191478. Willem der Kinderen ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1643
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Datum van overlijden: (voor) 1694

Beschrijving:
Kinderen: 1.Jenneke , x11-2-1703 Adrianus van Hoorn, klik op K bij nr. 2990 2.Catharina , x1) Willem Kerkhof x2)28-6-1705 Adriaan Versantvoort 3.Lambertus , x Jenneke, 10 kinderen 4.Heijlke , x Jan Couwenberg 5.Margriet , 6.Jan , 7.Aart , x Jenneke 8.Wilhelmus , x6-6-1729 Johanna Vlemmings 9.Anneke , x7-8-1726 Thomas van Heretum 10.Maria , x Willem Vervoort 11.Helena , x Lambert ven der Heijden

Gehuwd met:


1479. Jenneke Lambert Houbraken ( - - Kind )1480. Hendrick Philippus van de Rijt ( Vader - Moeder - Kind )

Beschrijving:
Hendrick koopt op 24-8-1735 de Balinghoeve

Gehuwd met:


1481. Beetsken (Beatrix) Adriaan Antoon Leesten ( - - Kind )

Gedoopt te: Veghel
Doopdatum 06/03/1658


1482. Dirck Gijsbert van Boxtel ( - - Kind )

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1683
Gehuwd te: Veghel

Gehuwd met:


1483. Heijlke Cornelis Verhagen ( - - Kind )

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1683
Gehuwd te: Veghel


1484. Antoni Aert Hoppenaars ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 01/11/1679
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Gehuwd met:


1485. Willemijn van der Slot ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 01/11/1679
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


1486. Johannes van der Heijden ( - - Kind )1488. Adriaan (van de) Kerkhof ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 18/02/1685
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:

Adriaan was schepen van Sint-Oedenrode (1702)


Gehuwd met:


1489. Johanna (Jenneke Jan Adams) van der Hagen ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 18/02/1685
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


1490. Leender van de Hurck ( - - Kind )1492. Petrus Jansen van Erp ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1670
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 07/02/1700
Datum van overlijden: 12/12/1750
Overleden te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:
Kinderen: 1.Johannes , ~Sint-Oedenrode 25-11-1700, zie kwartierstaat, klik op K bij 1492 of 1493 2.Antonius , ~Sint-Oedenrode 13-10-1702 3.Barbara , ~Sint-Oedenrode 4-10-1704, zie kwartierstaat, klik op K bij 1302 of 1303 4.Toni , *Sint-Oedenrode 1705 5.Jenneke , *Sint-Oedenrode 1706

Gehuwd met:


1493. Helena (Heijlcken) Ariaens van Veghel ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1672
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 07/02/1700
Datum van overlijden: 17/02/1758
Overleden te: Sint-Oedenrode


1494. Adriaan Gerit Dielissen van Horen ( Vader - Moeder - Kind )

Huwelijksdatum: 11/02/1703
Datum van overlijden: (voor) 1713

Beschrijving:
Kinderen: Mechtildis (zie kwartierstaat, klik op K) en Maria (x Paul van Vechel).

Gehuwd met:


1495. Joanna (Jenneke) Willems der Kinderen ( Vader - - Kind )

Huwelijksdatum: 11/02/1703


1496. Joannes Rut Cluijtmans ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1667
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 07/10/1691
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:
Kinderen: 1.Maria , ~Sint-Oedenrode 25-6-1692 2.Joanna , ~Sint-Oedenrode 5-8-1694 3.Ruth , ~Sint-Oedenrode 11-3-1698, zie kwartierstaat, klik op K 4.Joannes , ~Sint-Oedenrode 17-3-1700 5.Ida , ~Sint-Oedenrode 16-7-1701 6.Ida , ~Sint-Oedenrode 6-7-1702 7.Joannes , ~Sint-Oedenrode 26-10-1704, x1)Sint-Oedenrode 2-6-1731 Maria Lambert der Kinderen x2)Sint-Oedenrode 25-7-1751 Petronella Leonardus Coolen (weduwe van Antonius Joannes van Liemt) 8.Hendriena , ~Sint-Oedenrode 8-5-1707 9.Henricus , ~Sint-Oedenrode 31-7-1708 10.Wilhelmus , ~Sint-Oedenrode 18-5-1711, xSint-Oedenrode 31-1-1734 Joanna Maria Jan Marten Verhagen (*Son ?1712)

Gehuwd met:


1497. Adriana van Heeswijk ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1669
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 07/10/1691
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


1498. Jan Martinus van der Hagen ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1683
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 27/09/1711
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Gehuwd met:


1499. Magdalena Joannes van Heessel ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1690
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 27/09/1711
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


1504. Joannes Joannes der Kinderen ( - - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 09/03/1646
Huwelijksdatum: 04/02/1674
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 20/01/1674

Gehuwd met:


1505. Anna Janssen Gerardus Egidius (Dielissen) ( - - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 26/09/1645
Huwelijksdatum: 04/02/1674
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 20/01/1674


1506. Jan Aerts van Herentum ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 30/06/1686
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Gehuwd met:


1507. Mariken Joosten van den Hurk ( - - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 05/01/1664
Huwelijksdatum: 30/06/1686
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


1508. Andries Gijsberts Raijmakers ( - - Kind )

Gehuwd met:


1509. Heijl Jan Handrix - - - - ( - - Kind )1512. Adriaan (van de) Kerkhof ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 18/02/1685
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:

Adriaan was schepen van Sint-Oedenrode (1702)


Gehuwd met:


1513. Johanna (Jenneke Jan Adams) van der Hagen ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 18/02/1685
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


1514. Lambertus Willem Jan der Kinderen ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 20/06/1701
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Gehuwd met:


1515. Joanna Jan Aert Habraken ( - - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 05/06/1679
Huwelijksdatum: 20/06/1701
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


1516. Jan Wouter van de Schoot (Vogels) ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 21/02/1659
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Gehuwd met:


1517. Maijke Jan Handrix Habraken ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 21/02/1659
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


1518. Hendrik van Deursen ( - - Kind )
Geboortedatum: 20/01/1666
Geboorteplaats: Veghel
Huwelijksdatum: 15/01/1686
Gehuwd te: Erp

Gehuwd met:


1519. Gerarda Peter Goijarts ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 15/01/1686
Gehuwd te: Erp


1520. Joannes Rut Cluijtmans ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1667
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 07/10/1691
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:
Kinderen: 1.Maria , ~Sint-Oedenrode 25-6-1692 2.Joanna , ~Sint-Oedenrode 5-8-1694 3.Ruth , ~Sint-Oedenrode 11-3-1698, zie kwartierstaat, klik op K 4.Joannes , ~Sint-Oedenrode 17-3-1700 5.Ida , ~Sint-Oedenrode 16-7-1701 6.Ida , ~Sint-Oedenrode 6-7-1702 7.Joannes , ~Sint-Oedenrode 26-10-1704, x1)Sint-Oedenrode 2-6-1731 Maria Lambert der Kinderen x2)Sint-Oedenrode 25-7-1751 Petronella Leonardus Coolen (weduwe van Antonius Joannes van Liemt) 8.Hendriena , ~Sint-Oedenrode 8-5-1707 9.Henricus , ~Sint-Oedenrode 31-7-1708 10.Wilhelmus , ~Sint-Oedenrode 18-5-1711, xSint-Oedenrode 31-1-1734 Joanna Maria Jan Marten Verhagen (*Son ?1712)

Gehuwd met:


1521. Adriana van Heeswijk ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1669
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 07/10/1691
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


1522. Adriaan (van de) Kerkhof ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 18/02/1685
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:

Adriaan was schepen van Sint-Oedenrode (1702)


Gehuwd met:


1523. Johanna (Jenneke Jan Adams) van der Hagen ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 18/02/1685
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


1524. Mateus (Mathijs) Versantvoort ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1650
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 16/02/1677
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 06/02/1677
Datum van overlijden: 06/04/1716

Overleden kort voor (dan wordt hij als schepen vervangen)

Beschrijving:
Mathijs is borgemeester van Olland en Houtem (1680) en provisor der Tafel van de H.Geest (armmeester) in 1697 en 1702. Verder wordt hij in 1684, 1685, 1689, 1691, 1693, 1704, 1705 en 1711 genoemd als schepen. Kinderen: 1.Dirck , +tussen 1-5-1736 en 6-9-1743, xSint-Oedenrode 23-1-1701 Christina Peters van Herentum (+tussen 1-9-1744 en 15-1-1745) 2.Adriaan , *tussen 1684 en 1688, xSint-Oedenrode RK 3-6-1705 (schepen 28-6-1705) Catharina der Kinderen (weduwe van Willem Kerkhoff), 4 kinderen 3.Jan , *tussen 1684 en 1688 4.Lambert ~Sint-Oedenrode 7-1-1690, zie kwartierstaat, klik op K 5.Barbara , x1) Sint-Oedenrode 2-8-1722 Willem Jan Sanders, 4 kinderen, x2) Sint-Oedenrode 28-10-1742 Willem Kerkhoff

Gehuwd met:


1525. Maria (Maeyken) Fransen Rovers ( Vader - Moeder - Kind )

Doopdatum 26/03/1654
Huwelijksdatum: 16/02/1677
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 06/02/1677
Datum van overlijden: (ongeveer) 21/09/1719

Overleden tussen 22-11-1717 en 21-9-17191526. Wilhelmus Kerkhof ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1660
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 20/10/1697
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:
Willem trouwde eerder (Sint-Oedenrode 27-1-1685) al met Maria Ariens. Er waren twee kinderen uit dit huwelijk: Willem en Anneke. Na de geboorte van Maria (zie kwartierstaat, klik K) kregen Willem en Catharina nog een zoon Adrianus (~Sint-Oedenrode 23-2-1700).

Gehuwd met:


1527. Cathalijn (Catharina) Willems der Kinderen ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1680
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 20/10/1697
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:
Cathalijn hertrouwde te Sint-Oedenrode 3-6-1705 met Adrianus Versantvoort. Zij kregen de volgende kinderen: Elizabetha , ~Sint-Oedenrode 2-3-1710 +Sint-Oedenrode 2-5-1785, xSint-Oedenrode 2-11-1732 Cornelius van de Laar (~Sint-Oedenrode 1-4-1709 +Sint-Oedenrode 6-12-1784), 9 kinderen Jenneke , xSint-Oedenrode 15-7-1731 Goort Marten Hurcx (~2-5-1707). Kind: Maria Willem Marie1528. Willem van de Laar ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 01/01/1657
Huwelijksdatum: 16/06/1683
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Datum van overlijden: 24/10/1732
Overleden te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:
Willem woonde op de Kleine Laar (neerhoeve) en later op de Grote Laar . Hij koos de achternaam Van de Laar en gebruikte vanaf 1696 een zegel met de afbeelding van een ploeg. Kinderen: 1.Henricus (Hendrick) , *Sint-Oedenrode 1684, zie kwartierstaat, klik op K bij 1472 2.Mathijs , ~Sint-Oedenrode 12-9-1685, zie kwartierstaat, klik op K bij 1528 3.Petrus , ~Sint-Oedenrode 9-2-1688 of 1689 +Sint-Oedenrode ?1696 4.Roeloff , ~Sint-Oedenrode in de periode 1695-1697, jong gestorven

Gehuwd met:


1529. Magdalena Masen ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 11/10/1655
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 16/06/1683
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


1530. Wouter Aert Otters ( Vader - - Kind )

Gehuwd met:


1531. Marike Hendrik van de Oever ( Vader - Moeder - Kind )1532. Adriaan Jan Vorstenbos ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1665
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 14/07/1680
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:
Adriaan wordt in 1705 vermeld als oud-schepen der Vrijheid van Sint-Oedenrode. In 1708 is hij president-schepen in Boxtel. Kinderen: 1.Barbara * ong. 1685 2.Joannes (Jan) ~Sint-Oedenrode 28-10-1691, x Boxtel 2-5-1722 met Pieternel Joannes van den Broek 3.Farncis, zie kwartierstaat, klik op K

Gehuwd met:


1533. Catalijn Frans Hendrik Rovers ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 20/09/1657
Huwelijksdatum: 14/07/1680
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


1534. Hendrik ter Aa ( - - Kind )

Beschrijving:

Kinderen van Hendrik en Catharina:

1.Maria , ~Esch 7-12-1693 p: Johannes van de Sande m: Johanna Molegraef i.p.v. meter: Jacoba Johannes van de Sande

2.Henderina , ~Esch 4-4-1696 p: Peter Amsems van Tuijl m: Maria Hendrix van Gestel

3.Andreas , ~Esch 10-3-1698 p: Nicolaas Slegers m: Maria Petri van Eijndhoven i.p.v. meter: Adriana Rudolphi Santegoets

4.Joannes , ~Esch 19-2-1700 p: Joannes Henrici ter Aa m: Elisabeth Slegers

5.Maria , ~Esch 17-3-1702, zie kwartierstaat, klik op kind

6.Judocus , ~Esch 21-3-1704 p: Everardus ter Aa m: Catharina Theodora Lamberti Coninckx


Gehuwd met:


1535. Catharina Slegers ( Vader - - Kind )1536. Johannes Vietor ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Wolfhagen
Doopdatum 17/01/1645
Huwelijksdatum: 10/01/1682
Gehuwd te: Wolfhagen
Begraven: 29/07/1712
Begraven te: Wolfhagen

Beschrijving:

Kinderen van Johannes en Anna Maria:

1.Anna Christina ~Wolfhagen 3-2-1683, xWolfhagen 19-8-1703 met Dietrich Bracke (*Wolfhagen ong.1683, zoon van Johannes Bracke en Anna Maria Schneider)

2.Johann Wilhelm ~Wolfhagen, begr. 10-5-1749, xWolfhagen 18-2-1717 met Anna Gertrud Gottschalk (~Wolfhagen 17-7-1691, dochter van Jost Henrich Gottschalk en Catharina Kraft. Johann en Anna kregen de kinderen Johann Heinrich (1718-??), Anna Maria (1720-1722), Anna Maria (1723-1802), Johann Wilhelm (1729-1729) en Philipp (1730-1743).

3.Christoffel x Anna Maria Kluppel (zie kwartierstaat, klik op kind)

4.Anna Maria ~Wolfhagen 20-10-1692


Beroep:

rector in Wolfhagen


Gehuwd met:


1537. Anna Maria Wibbert (Wippert) ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Wolfhagen
Doopdatum 17/11/1663
Huwelijksdatum: 10/01/1682
Gehuwd te: Wolfhagen
Begraven: 24/01/1727
Begraven te: Wolfhagen


1538. Kluppel Philipp ( - - Kind )

Beroep:
burgemeester1656. Jobst Schmidt ( Vader - - Kind )

Gedoopt te: Hildesheim
Doopdatum 27/03/1634


1658. Jochim Leonhardt Stillers ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 07/10/1672
Gehuwd te: Goslar
Datum van overlijden: 01/11/1699
Overleden te: Goslar

Beroep:
badmeester

Gehuwd met:


1659. Maria Glas ( - - Kind )

Gedoopt te: Goslar
Doopdatum 02/02/1651
Huwelijksdatum: 07/10/1672
Gehuwd te: Goslar
Datum van overlijden: 09/04/1727
Overleden te: Goslar


1680. Cornelis Meerten Jasse (Spinhoven) ( - - Kind )

Beschrijving:

Kinderen (zij hebben afwisselend de achternaam Cornelis Jasse of Spinhoven):

1.Pieter (Peter) , ~Lexmond 21-10-1660, huwelijkspartner onbekend, kinderen: Aaltie, Aartie en Jannigie

2.Aert , x1)1671 Willemijntje Klaas Oskamp, 6 kinderen, x2)Lexmond 22-10-1719 Lijsbet Joosten Coolen

3.Marrigje , ~Lexmond 28-10-1666

4.Marten , * voor 1674

5.Merten (of Hendrik) , *Vianen ong.1677, xCornelia Mertens van Spinhoven

6.Gerrit , *Lexmond, xOudewater 7-3-1723 Theuntje Cornelis Holl

7.Jacob , *Lexmond 1680, (zie kwartierstaat, klik op kind)


Gehuwd met:


1681. Jannigje - - - - ( - - Kind )1692. Hendrik Gerrits van Geijtenbeek ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1655
Geboorteplaats: Scherpenzeel
Huwelijksdatum: (ongeveer) 01/11/1679
Gehuwd te: Woudenberg
Datum van overlijden: 01/01/1725
Overleden te: Woudenberg

Beschrijving:

Kinderen:

1.Willem , *Woudenberg 1679, (zie kwartierstaat, klik op kind)

2.Lijsbeth , ~Woudenberg 16-2-1688, +Woudenberg 3-2-1772, xWoudenberg 15-5-1707 Willem Matthijsz Lagerweij (*Woudenberg 1681, +Woudenberg 22-3-1743)

3.Dirckje , ~Woudenberg 1-1-1691, +Breukelen 1-6-1727, xWoudenberg 6-6-1718 Gerrit Gerritsz van Geijtenbeek

4.Gerritje , *Woudenberg ong.1692, xEvert Hopman (*Haarlem 1695)

5.Aert , *Woudenberg 10-9-1693, +Woudenberg 9-4-1694

6.Arnoldus , ~Woudenberg 9-8-1694, +Woudenberg 1-10-1747, xWoudenberg 5-6-1724 Willemijntje Jacobsdr van Blootenburg (~Leersum 24-11-1702, +Woudenberg 17-10-1747), 9 kinderen

7.Maria , ~Woudenberg 13-1-1697, +Woudenberg 30-1-1698

8.Maria , *Woudenberg 30-1-1698, +Woudenberg 1734, xBerent Willemsz van Ede (+1749)

9.Gerardus , predikant, *Woudenberg 1699, +Hoevelaken 12-4-1743 (dood in de sloot gevonden)

10.Emmigje , ~Woudenberg 14-1-1700, +Woudenberg 1784, xTeunis Voskuijl (*Woudenberg 28-1-1703, +Woudenberg 1785)


Gehuwd met:


1693. Dirkje Gerrits van Overeem ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1658
Geboorteplaats: Maarsbergen
Huwelijksdatum: (ongeveer) 01/11/1679
Gehuwd te: Woudenberg
Datum van overlijden: 14/02/1718
Overleden te: Woudenberg


1776. Jacobus Winshemius ( Vader - Moeder - Kind )

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1672
Datum van overlijden: (ongeveer) 1680
Overleden te:

Beschrijving:
Jacobus trouwde eerst met Anna Arents. In 1665 is er een tweede huwelijk met Elizabeth van Heeck.

Beroep:
vaandrig, later kapitein, ingenieur

Gehuwd met:


1777. Margaretha de Dreuws ( Vader - Moeder - Kind )

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1672


1780. Warner Emmen ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1626
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 29/02/1660
Gehuwd te: Groningen
Datum van overlijden: 18/09/1679
Overleden te: Groningen

Gehuwd met:


1781. Alegonda Willema ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1636

Huwelijksdatum: 29/02/1660
Gehuwd te: Groningen
Datum van overlijden: 22/10/1702
Overleden te: Groningen


1824. Conrad in der Maur ( Vader - Moeder - Kind )

Gehuwd met:


1825. Barbara in der Maur ( Vader - Moeder - Kind )1826. Hans Kauffmann ( - - Kind )

Gehuwd met:


1827. Anna Schachtler ( - - Kind )2040. Hendrick Aartss Goes ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1645

Datum van overlijden: (voor) 1711

Onder buurtschap Dwarsdijck ten westen van Wijk bij Duurstede


Beschrijving:

Kinderen:

1. Gijsbert * rond 1672 +Jutphaas 31-5-1719, zie 380

2. Cathrijntje * rond 1675, woonde te Jutphaas Nedereind, x Jacob Jansen de Bruijn, 4 kinderen

3. Jan tapper, herbergier, *Heemstede rond 1685 +Jutphaas 20-2-1742, x1)otr.Jutphaas 14-1-1725 met Cornelia Anthonisse van Rossum, 5 kinderen, x2)Jutphaas 17-1-1736 met Pieternella van Blankesteijn

4. Metje * rond 1685, x Arien Aardsen van Helsdingen (otr Jutphaas 1-1-1713), 4 kinderen


Gehuwd met:


2041. Eijgje (Annichje) Jans Lammen ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1650[ < Naar generatie 10 < ] [Home] [ > Naar generatie 12 > ]
© erichornstra.nl
Login